Krajowi zwycięzcy Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2022

Młodzież w wieku 16-30 lat pracująca nad projektem o wymiarze europejskim może aplikować o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego i zdobyć środki na rozwój swojej inicjatywy.

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 2022
Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 2022

Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom realizowanym przez młodych ludzi, które wspierają porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się ponad 4250 projektów.


Zwycięzcy krajowi

Pierwszym krokiem w procesie przyznawania nagród jest wyłonienie krajowych zwycięzców. W 2022 r. polskie jury wybrało projekt Model European Union Poland & Serbia 2021. To symulacja procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, otwarta dla wszystkich młodych Europejczyków (18-30 lat) studiujących na wszystkich kierunkach akademickich. 


Przeczytaj zwycięskich projektach z różnych krajów.


Nagroda

Trzy zwycięskie projekty zostaną wyłonione spośród 26 projektów nominowanych przez narodowe jury w każdym państwie członkowskim. Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 euro, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 euro, a za trzecie – 2500 euro.

Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 na to pozwoli, przedstawiciele 27 zwycięskich projektów krajowych zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie (Niemcy) 24 maja 2022 roku.

Ważne daty

  • Termin składania zgłoszeń: 13 lutego 2022
  • Ogłoszenie zwycięzców krajowych: do 20 marca 2022
  • Ocena prze europejskie jury: od 20 marca do 11 kwietnia 2022
  • Uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie (Niemcy): 24 maja 2022

Zasady

Aby móc ubiegać się o nagrodę, projekty muszą spełniać następujące kryteria:

  • propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
  • wspierać budowanie wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i integracji,
  • proponować wzorce postępowania dla młodych ludzi w Europie,
  • dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Więcej informacji na stronie nagrody. Pytania można wysyłać na adres: youth@ep.europa.eu.

Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021

W 2021 r. pierwszą nagrodę otrzymał czeski projekt Fakescape, który wykorzystuje gry do uczenia młodych ludzi krytycznego myślenia i wykrywania fałszywych informacji.

Przeczytaj o laureatach Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego za rok 2020 i 2021


Media społecznościowe

Dołącz do dyskusji w mediach społecznościowych używając hashtagu #ECYP2022

Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego