Europejska Nagroda Obywatelska 2022: zgłoś lub nominuj projekt

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw wspierających współpracę w ramach UE i wspólne wartości. Bierzesz udział w takim projekcie? Znasz taki projekt? Zgłoś go teraz!

Europejska Nagroda Obywatelska 2022
Europejska Nagroda Obywatelska 2022

Ta przyznawana co roku przez Parlament Europejski nagroda to wyróżnienie dla osób lub organizacji wspierających:

  • Wzajemne zrozumienie i ściślejszą integrację między mieszkańcami UE.
  • Współpracę transgraniczną umacniającą europejskiego ducha.
  • Wartości UE i prawa podstawowe.

Jak zaaplikować?

Osoby, grupy, stowarzyszenia lub organizacje mogą zgłosić swój projekt lub nominować inny projekt do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Posłowie do PE mogą również nominować projekty.


Formularz zgłoszeniowy dla projektów.


Projekty można zgłaszac lub nominować od 22 lutego 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r. (do północy czasu polskiego).

Masz pytania? Napisz na adres CitizensPrize@ep.europa.eu.