Zagrożenia związane z kryptowalutami i korzyści z prawodawstwa UE

Dlaczego i jak UE tworzy prawa dla kryptowalut, aby wspierać innowacje i chronić użytkowników?

Parlament zatwierdził przełomowe przepisy dotyczące kryptowalut przeciwdziałające praniu pieniędzy i manipulacjom rynkowym.

Wykorzystanie kryptowalut i stojącej za nimi technologii okazało jest niezwykle obiecujące, ale też problematyczne. Dlatego UE pracuje nad prawami, które mają pomóc w rozwoju tych technologii i ich wykorzystaniu w UE, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkowników.

Dowiedz się więcej o transformacji cyfrowej w UE


Ryzyka związane z kryptowalutami

Atrakcyjność kryptowalut polega między innymi na tym, że nie wymagają centralnego rejestru ani instytucji, umożliwiając bezpieczne i proste transakcje między dwiema stronami bez pośrednika. Dlatego istanieje potrzeba stworzenia nowych unijnych przepisów, aby zwiększyć ochronę przed istotnym ryzykiem.

Zagrożenia dla konsumentów, przedsiębiorstw i rynków

Nowe przepisy mają wyeliminować wiele zagrożeń związanych z kryptoaktywami. Obecnie, w przypadku transakcji z wykorzystaniem kryptowalut użytkownicy nie są objęci unijnymi przepisami o ochronie konsumentów i często nie są dobrze poinformowani o ryzyku, co może grozić utratą pieniędzy. Powszechne stosowanie kryptowalut bez regulacji może prowadzić do niestabilności finansowej, manipulacji na rynku i przestępstw finansowych. Ponieważ transakcje są w dużej mierze anonimowe, kryptowaluty są powszechnie wykorzystywane do działalności przestępczej. W następstwie wojny w Ukrainie, kraje UE ograniczyły handel kryptowalutami przeznaczonymi do użytku w Rosji lub z rosyjskimi podmiotami.

Wpływ na środowisko

Ta technologia zużywa ogromne ilości energii elektrycznej, co ma duży wpływ na środowisko naturalne. Według szacunków, technologia bitcoin zużywa tyle energii co małe państwo.

Więcej informacji na temat Zielonego Ładu i działań UE na rzecz walki ze zmianami klimatu

Korzyści wynikające z nowych przepisów UE

UE pracuje nad nowymi przepisami, które mają zwiększyć potencjał kryptowalut i ograniczyć zagrożenia: rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA). Wstępne porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte przez Parlament i Radę w czerwcu 2022 r. Zostało ostatecznie zatwierdzone przez Parlament w kwietniu 2023 r., a przez kraje UE w Radzie miesiąc później, co było ostatnim etapem procesu legislacyjnego.

Aby zachęcić do rozwoju i stosowania tych technologii, nowe przepisy mają zapewnić pewność prawną, wspieranie innowacji, ochronę konsumentów i inwestorów oraz stabilność finansową.

Zapewnienie stabilności finansowej i ochrona konsumentów

Regulując publiczne oferty kryptowalut, przepisy zapewniłyby stabilność finansową. W przepisach znalazła się przejrzystość, ujawnianie informacji, autoryzacja i nadzór nad transakcjami. Posłowie chcą, aby emisja niektórych tokenów była nadzorowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Przedsiębiorstwa handlujące kryptowalutami będą musiały lepiej informować konsumentów o ryzyku, kosztach i opłatach.

Parlament przyjął również przepisy w marcu 2022 r. dotyczące wykorzystania technologii rozproszonego rejestru, takich jak blockchain, do handlu kryptowalutami. Takie technologie umożliwiają rejestrowanie interakcji i transfer kryptowalut. Celem tych przepisów jest zachęcanie do opracowywania rozwiązań dla infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu stabilności finansowej, przejrzystości i integralności rynku.

Zmniejszenie śladu węglowego kryptowalut

Aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla związaną z kryptowalutami, przepisy MiCA zobowiązują znaczących dostawców usług w zakresie kryptowalut do ujawniania swojego zużycia energii.

Zapobieganie wykorzystywaniu kryptowalut do działalności przestępczej

W kwietniu 2023 roku Parlament również zatwierdził przepisy, które umożliwią śledzenie i identyfikację transferów kryptowalut, aby zapobiec ich wykorzystaniu do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw. Nowe prawo umożliwia również blokowanie podejrzanych transakcji. Zasady odnoszą się do transakcji kryptoaktywami o wartości powyżej 1000 EUR. Nowe przepisy zostały formalnie zatwierdzone przez kraje UE w Radzie w maju 2023 roku.

Walka z unikaniem opodatkowania

W październiku 2022 r. Parlament wezwał państwa UE do lepszej koordynacji opodatkowania kryptoaktywów, stwierdzając, że muszą podlegać sprawiedliwemu, przejrzystemu i skutecznemu opodatkowaniu, ale władze powinny rozważyć uproszczone opodatkowanie dla okazjonalnych lub małych handlowców i małych transakcji. Posłowie stwierdzili też, że technologia blockchain może usprawnić ściągalność podatków.

Działania UE wspierające wykorzystanie możliwości cyfrowych:

Powiązane artykuły