W Parlamencie Europejskim w 2023 roku: odnawialne źródła energii, transformacja cyfrowa, migracja

Energia odnawialna, gospodarka o obiegu zamkniętym, migracja i bezpieczeństwo w internecie - tym oraz innymi tematami będzie się zajmował Parlament w 2023 roku.

Europejskie cele klimatyczne są wysoko na liście priorytetów Parlamentu na pierwszą połowę 2023 roku.

Transformacja cyfrowa

Kryptowaluty, sztuczna inteligencja, półprzewodniki i udostępnianie danych będą debatowane w Parlamencie w 2023 roku.

W styczniu, posłowie i posłanki do PE uzgodnią stanowisko w sprawie ram prawnych dla sztucznej inteligencji, dzięki czemu regulacje i prawa dotyczące sztucznej inteligencji w UE będą zgodne z unijnymi wartościami. Będą szczególnie zwracać uwagę na konkretne zastosowania sztucznej inteligencji i związane z nimi możliwe zagrożenia.

W lutym, Parlament ma debatować nad przepisami dotyczącymi kryptowalut, mającymi chronić konsumentów i ustalić zabezpieczenia przed manipulacjami na rynku i przestępstwami finansowymi.

Posłowie i posłanki będą również pracować nad aktem w sprawie danych, ustanawiającym wspólne przepisy dla udostępniania danych podczas korzystania z połączonych produktów lub powiązanych usług. Celem jest ułatwienie przełączania się między dostawcami usług przechowywania w chmurze i innych usług przetwarzania danych. Akt ma również wprowadzić zabezpieczenia przed bezprawnym międzynarodowym przesyłaniem danych przez dostawców usług w chmurze.

W związku z globalnym niedoborem półprzewodników wywołanym przez pandemię Covid-19, Parlament określi swoje stanowisko na temat aktu w sprawie czipów. Akt ma zapewnić, że UE ma umiejętności, narzędzia i technologie niezbędne do zostania liderem w tej dziedzinie, aby wesprzeć cyfrową i ekologiczną transformację, a także zwiększyć produkcję i uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Reklama polityczna

Posłowie i posłanki będą dyskutować o przepisach dla sprawiedliwszego i bardziej otwartego procesu demokratycznego w UE, ktore mają zapobiec próbom manipulowania opinią publiczną poprzez zwiększenie przejrzystości sponsorowanych reklam politycznych

Migracja

Parlament i Rada zawarły porozumienie w sprawie wspólnego planu działania w zakresie migracji i azylu we wrześniu 2022 roku. W przyszłym roku, Parlament będzie pracować nad nowym paktem w sprawie migracji i azylu zaproponowanym przez Komisję Europejską. Obejmuje on zarządzanie migracją, procedury kontroli, ramy przesiedleń i unijne procedury azylowe.

Dowiedz się więcej o środkach UE dla zarządzania migracją

Dekarbonizacja

Parlament będzie dalej pracował nad osiągnięciem neutralności klimatycznej w UE poprzez dekarbonizację wszystkich sektorów gospodarki. Aby osiągnąć cele zawarte w pakiecie „Gotowi na 55”, posłowie zagłosują nad:

Energia

Energia odnawialna ma fundamentalną rolę w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu: osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. i większej niezależności energetycznej. Celem UE jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto do 40% do 2030 r., aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Parlament będzie również pracował nad bardziej ambitnymi celami w zakresie ograniczenia zużycia energii na poziomie UE.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

W ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym, Parlament będzie pracował nad nowymi wymogami dla ekoprojektowania określonych grup produktów, takich jak urządzenia kuchenne, komputery i serwery, silniki elektryczne i opony. Dzięki temu te produkty mają być trwalsze, mniej szkodliwe dla środowiska i nadawać się do ponownego użytku. Parlament będzie również pracować nad celami UE dla ograniczenia marnotrawienia żywności, a także nad nową strategią zwiększania możliwości ponownego użycia i recyklingu tekstyliów, aby rozwiązać problem odpadów tekstylnych.


Prawa pracownicze

Na początku 2023 r. posłowie będą dyskutować o nowych przepisach poprawiających warunki pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy w UE. Obecnie, unijne prawo pracy nie chroni praw pracowników platform internetowych. Wniosek obejmuje zapewnienie legalnego statusu zatrudnienia, który odpowiada rzeczywistej organizacji pracy, wspieranie i poprawę przejrzystości, a także uczciwości i rozliczalności pracy za pośrednictwem platform internetowych.

Pranie pieniędzy

Parlament będzie również pracował nad nowymi przepisami dla przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wydarzenia

Parlament zaprosi młodych ludzi na Europejskie Spotkanie Młodzieży w Strasburgu i online 9-10 czerwca 2023 r., aby uczestniczyli w kształtowaniu przyszłości Europy.