30 lat jednolitego rynku UE: korzyści i wyzwania (infografiki)

W ciągu ostatnich 30 lat jednolity rynek zjednoczył Europejczyków i dał im nowe możliwości. Posłowie do PE chcą dalszej pracy nad jego rozwojem, aby był odporny na obecne wyzwania.

Na sesji plenarnej w połowie stycznia 2023 r. Parlament Europejski omówił, jak jednolity rynek zmienił Europę od czasu jego utworzenia w 1993 r. i co jeszcze można zrobić, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Posłowie przyjęli rezolucję stwierdzającą, że osiągnięcia jednolitego rynku nie są dane raz na zawsze, a jego dalszy rozwój będzie wymagał ponownego zaangażowania i woli politycznej ze strony krajów i instytucji UE.


Jednolity rynek: jednoczenie Europy

Jednolity rynek to jeden z kamieni węgielnych integracji europejskiej. Umożliwia przepływ towarów, usług, kapitału i osób w całej Unii tak samo swobodnie, jak w obrębie jednego kraju.

Tworzą go zarówno kraje UE, jak i kilka krajów spoza niej. Islandia, Liechtenstein i Norwegia należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który utworzyły z UE. Szwajcaria zawarła szereg umów dwustronnych z UE, które dają jej częściowy dostęp do jednolitego rynku.

Infografika przedstawia mapę krajów UE i spoza niej, które są częścią jednolitego rynku. Wyjaśnia, że jednolity rynek gwarantuje swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób.
Mapa przedstawiająca kraje, które są częścią jednolitego rynku.

Korzyści z jednolitego rynku


Dzięki harmonizacji i wzajemnemu uznawaniu norm, firmy mogą sprzedawać swoje produkty na ponad 450-milionowym rynku.

Usunięcie przeszkód doprowadziło do znacznego wzrostu handlu wewnątrz UE: w 1993 r. eksport towarów do innych krajów UE wyniósł 671 miliardów euro, natomiast w 2021 r. już ponad 3,4 bilionów euro.

Jednolity rynek pomógł przekształcić UE w jeden z najpotężniejszych bloków handlowych na świecie, dorównujący innym światowym potęgom handlowym, takim jak Stany Zjednoczone i Chiny.

Obywatele UE korzystają z wysokich standardów bezpieczeństwa produktów oraz z tego, że mogą studiować, mieszkać, pracować i przechodzić na emeryturę w dowolnym kraju UE.

Carousel

Usprawnianie jednolitego rynku

Trzydzieści lat po uruchomieniu jednolitego rynku, prace nad nim nadal trwają. UE stara się usunąć pozostałe przeszkody dla swobodnego przepływu i dostosować rynek do nowych wydarzeń, takich jak transformacja cyfrowa i przejście na mniej emisyjną i bardziej zrównoważoną gospodarkę.

W 2022 r. Parlament Europejski przyjął akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach cyfrowych, które nakładają wspólny zestaw wymogów na platformy cyfrowe w całej UE, aby internet był bezpieczniejszy, sprawiedliwszy i bardziej przejrzysty.

Parlament nawołuje do ustanowienia prawa do naprawy produktów, ponieważ trudności napotykane przez konsumentów chcących naprawić rzeczy oznaczają coraz większe góry odpadów.

Parlament chce również, aby jednolity rynek stał się bardziej odporny na kryzysy, takie jak pandemia COVID-19, które mogą powodować tymczasowe zakłócenia w swobodnym przepływie towarów lub osób.

W oświadczeniu z okazji 30. rocznicy jednolitego rynku Anna Cavazzini (Zieloni/WSE, Niemcy), przewodnicząca parlamentarnej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, wezwała do dalszych działań dla opracowania zasad, na których opiera się jednolity rynek.

„Jednolity rynek musi stać się narzędziem realizacji naszych celów politycznych i wartości, od walki z kryzysem klimatycznym, po obronę naszej demokracji w internecie. Wysokie standardy konsumenckie, społeczne i środowiskowe sprawiają, że nasz rynek jest tak atrakcyjny na całym świecie. Przedsiębiorstwa skorzystają na europejskich standardach, które staną się globalnymi odnośnikami” powiedziała Cavazzini.

Carousel