Przegląd wieloletniego budżetu: UE przygotowuje się do pomocy Ukrainie w nadchodzących latach

Wojna w Ukrainie i inflacja uszczupliły rezerwy w wieloletnim budżecie UE. Dlatego Unia podejmuje większe wysiłki, aby sprostać wyzwaniom.

Zbliżenie Europy na banknocie dwudziestu euro
Parlament chce zmian w budżecie UE, aby UE mogła lepiej reagować na kryzysy.

Czym jest wieloletni budżet UE?

Wieloletni budżet UE, nazywany również wieloletnimi ramami finansowymi (WRF), to siedmioletni plan finansowy określający, ile pieniędzy UE może zainwestować w swoje priorytety, takie jak wspieranie rolników, regionów, przedsiębiorstw, studentów lub badań. Wyznacza limity rocznych wydatków UE.

Obecny wieloletni budżet obejmuje lata 2021-2027. Ponieważ jest przewidziany na tak długi okres, w 2023 r. został poddany przeglądowi śródokresowemu, aby sprawdzić, jakie zmiany są potrzebne. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie zmian w wieloletnim budżecie.


Dowiedz się więcej o wieloletnim budżecie UE


Dlaczego wieloletni budżet UE został zaktualizowany?

Od przyjęcia przez UE obecnego wieloletniego budżetu pod koniec 2020 r. miało miejsce wiele nieprzewidzianych wydarzeń.

Rosyjska wojna w Ukrainie radykalnie zmieniła sytuację geopolityczną na kontynencie. 

UE zapewniła pomoc finansową i humanitarną oraz zgodziła się zwiększyć produkcję amunicji i pocisków rakietowych dla Ukrainy. Miliony ukraińskich uchodźców znalazły schronienie w krajach UE.

Podwyżka stóp procentowych przez banki centralne w walce z inflacją doprowadziła do znacznego wzrostu kosztów finansowania potrzebnego do realizcji planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19.

Inne wyzwania stojące przed UE to utrzymujące się napływy migracyjne i potrzeba zapewnienia UE autonomii w kluczowych branżach.


Zmiany wprowadzone podczas śródokresowego przeglądu wieloletniego budżetu UE

Oto niektóre ze zmian wprowadzony w wieloletnim budżecie:

  • Łącznie 50 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy (w tym pożyczki w wysokości 33 mld euro i dotacje w wysokości 17 mld euro).
  • Na kwestie migracji i zewnętrzne, w budżecie po rewizji przeznaczono dodatkowe 2 miliardy euro na zarządzanie migracją i granicami oraz 3,1 mld euro na inicjatywy UE w regionach sąsiedzkich i na całym świecie. Dodatkowe 4,5 mld euro zostanie przesunięte z innych programów polityki zewnętrznej UE.
  • An additional €3.5 billion is set aside to counter unexpected problems until 2027. A total of €1.5 billion in new funds go to defence investments.
  • Dodatkowe 3,5 mld euro przeznaczono na rozwiązanie nieoczekiwanych problemów do 2027 roku. Łącznie 1,5 miliarda euro z nowych funduszy przeznaczono na inwestycje w obronność.

Część środków na nowe priorytety to dodatkowe środki, a część z nich została przesunięta z istniejących programów.


Prace legislacyjne

Decyzje w sprawie wieloletniego budżetu podejmowane są jednomyślnie przez szefów państw i rządów UE w Radzie Europejskiej, po uzyskaniu zgody Parlamentu. W praktyce. przedstawiciele Rady i Parlamentu negocjują i osiągają porozumienie. Porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte w lutym 2024 roku.

W lutym 2024 r. Parlament formalnie zatwierdził te zmiany w budżecie, które wchodzą w życie po ostatecznej decyzji Rady.

Powiązane artykuły