Płatności natychmiastowe: korzyści dla konsumentów i biznesu

Płatności natychmiastowe umożliwiają przesłanie pieniędzy w sekundy. Jakie mają korzyści dla konsumentów, przedsiębiorców i gospodarki?

A man using a terminal for contactless payment with smart watch in a cafe
Płatności natychmiastowe umożliwiają przesłanie pieniędzy w sekundy.

Czy kiedykolwiek irytowało Cię, że musisz czekać kilka dni na przelew? Mamy dobrą wiadomość: nadchodzą szybsze opcje, dzięki którym można przesyłać i odbierać pieniądze w mgnieniu oka.


Korzyści z płatności natychmiastowych

Płatności natychmiastowe umożliwiają ludziom i firmom płacenie i otrzymywanie płatności w wygodniejszy i skuteczniejszy sposób.

Płatności natychmiastowe ułatwiają dzielenie rachunku w restauracji ze znajomymi i natychmiastowe otrzymanie pieniędzy.

Firmy, zwłaszcza małe i średnie, mogą mieć większą kontrolę nad przepływami środków. Dzięki płatnościom natychmiastowych sprzedawcy zmniejszają koszty operacyjne i mogą świadczyć lepsze usługi, na przykład oferując natychmiastowy zwrot pieniędzy.

Instytucje publiczne mogą korzystać z lepszego zarządzania przepływami swoich środków, tak jak robią to przedsiębiorstwa. Dzięki płatnościom natychmiastowym, organizacje pozarządowe i charytatywne mogą szybciej wykorzystać datki. Banki mogą wykorzystać płatności natychmiastowe jako podstawę dla rozwoju innowacyjnych usług finansowych i wzmocnienia swojej konkurencyjności.

Sytuacja w UE

Dostępność płatności natychmiastowych i związane z nimi opłaty znacznie się różnią w poszczególnych krajach UE.

Na początku 2022 r. zaledwie 11% wszystkich przelewów bankowych w euro w UE zostało zrealizowanych w ciągu kilku sekund. Prawie 200 miliardów euro jest blokowanych każdego dnia w transferze w systemie finansowym.

Porozumienie o płatnościach natychmiastowych

W październiku 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt prawa udostępniającego płatności natychmiastowe w euro wszystkim osobom i firmom posiadającym rachunek bankowy w UE, a także w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. W listopadzie 2023 r. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie z rządami krajów UE w Radzie w sprawie ostatecznego tekstu prawa.

Według uzgodnionego tekstu:

  • Każdy przelew natychmiastowy powinien zostać zrealizowany niezależnie od dnia i godziny i bezzwłocznie przeprocesowany w ciągu 10 sekund, a osoba dokonująca płatności równie szybko powinna otrzymać potwierdzenie
  • Dostawca usług płatniczych powinien niezwłocznie wymienić kwotę transakcji na euro, jeżeli płatność następuje z rachunku, który nie jest prowadzony w euro
  • Dostawcy usług płatniczych powinni dysponować solidnym i aktualnym systemem wykrywania nadużyć oraz podejmować działania zapobiegające wysłaniu przelewu do niewłaściwej osoby
  • Dostawcy usług płatniczych muszą również wprowadzić dodatkowe środki zapobiegające działaniom przestępczym, takim jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
  • Płatności natychmiastowe nie powinny kosztować więcej niż tradycyjne transakcje w euro
  • Kraje UE, które nie używają euro, również będą musiały zastosować te przepisy, ale po dłuższym okresie przejściowym

W lutym 2024 r. Parlament formalnie ostatecznie zatwierdził przepisy. Gdy Rada również ostatecznie je zatwierdzi, będą gotowe do wejścia w życie.

Te przepisy są powiązane z innymi inicjatywami w zakresie gospodarki, dzięki którym UE ma nadążać za postępem technologicznym, jednocześnie ułatwiając życie obywatelom i przedsiębiorstwom oraz chroniąc nasz system finansowy i gospodarkę przed przestępczością zorganizowaną. Oprócz płatności natychmiastowych należą do nich np. ustwodawstwo o dostępie do danych w usługach finansowych, regulacje dotyczące kryptowalut i środki przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy.

Natychmiastowe płatności w euro