Jak Parlament Europejski ułatwił Ci życie przez ostatnie pięć lat? 10 przykładów

Dowiedz się, co Parlament Europejski osiągnął dla Ciebie w kadencji 2019-2024.

Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego na sali plenarnej w Strasburgu.
Najważniejsze osiągnięcia ustępującego Parlamentu Europejskiego to np. akt o sztucznej inteligencji czy uniwersalna ładowarka.

Przed zbliżającymi się wyborami europejskimi - które w Polsce odbędą się 9 czerwca - warto przyjrzeć się temu, co osiągnął ustępujący Parlament Europejski.

Od walki ze zmianą klimatu po poprawę warunków pracy, zapoznaj się z naszym przeglądem najważniejszych osiągnięć z ostatnich pięciu lat, które mają wpływ na Twoje życie.

Odbudowa gospodarki

Posłowie i posłanki do PE zatwierdzili przepisy ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli warty 750 mld euro unijny plan odbudowy po pandemii koronawirusa. Program wspiera kraje UE na dużą skalę w zakresie inwestycji i reform potrzebnych do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych skutków pandemii oraz do przygotowania gospodarek UE na zrównoważoną i cyfrową przyszłość.

Wsparcie dla Ukrainy

Parlament jest silnie zaangażowany w pomoc dla Ukrainy, odkąd Rosja rozpoczęłą inwazję tego kraju na pełną skalę. To dotyczy również europosłów i europosłanek, którzy pracowali nad przeglądem wieloletniego budżetu UE, aby zabezpieczyć więcej środków na pomoc Ukrainie. Instrument na rzecz Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro obejmuje pożyczki (33 mld euro) i dotacje (17 mld euro) do końca 2027 roku.

Zmiana klimatu

Parlament przyjął europejskie prawo o klimacie, które określa cel redukcji emisji o 55% do 2030 r. i zobowiązuje UE do obniżenia emisji netto do zera do 2050 roku. Posłowie i posłanki do PE zatwierdzili również wiele propozycji, które mają zapewnić, że UE jest w stanie osiągnąć swoje cele klimatyczne.

Samochody lepsze dla środowiska

Europosłowie i europosłanki przyjęli przepisy ustanawiające, że od 2035 r. wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze sprzedawane na rynku UE mają być bezemisyjne. Celem jest, aby sektor transportu drogowego stał się neutralny dla klimatu.

Migracja

W 2024 r. Parlament zatwierdził reformę europejskiej polityki w zakresie migracji i azylu.

Przepisy te wprowadzają zasadę, że wszystkie kraje UE powinny sobie nawzajem pomagać w przypadku nagłego lub dużego napływu migrantów. Państwa członkowskie mogą okazać swoje wsparcie na różne sposoby: poprzez przyjmowanie azylantów lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej na swoje terytorium, pomoc finansową lub dostarczenie niezbędnego wsparcia operacyjnego lub technicznego.

Gospodarka cyfrowa

Posłowie i posłanki do PE przegłosowali przełomowe przepisy dla bezpieczniejszego, równiejszego i bardziej przejrzystego środowiska internetowego.

Celem aktu o rynkach cyfrowych jest zapewnienie równych warunków dla wszystkich firm działających w obszarze cyfrowym, niezależnie od ich wielkości. To rozporządzenie wprowadza jasne przepisy dla dużych platform cyfrowych, aby powstrzymać je przed narzucaniem niesprawiedliwych warunków dla innych przedsiębiorstw i konsumentów.

Akt o usługach cyfrowych daje ludziom większą kontrolę nad tym, co mogą zobaczyć w internecie: użytkownicy otrzymują lepsze informacje, dlaczego dane treści są im polecane. Platformy mediów społecznościowych muszą walczyć z dezinformacją w internecie i usuwać nielegalne treści.

Sztuczna inteligencja

Parlament przyjął akt ws. sztucznej inteligencji, który zapewnia bezpieczeństwo i zgodność sztucznej inteligencji z podstawowymi prawami, jednocześnie wspierając innowacje w tym sektorze. Akt szereguje systemy stosujące sztuczną inteligencję według ryzyka, jakie sobą reprezentują, i określa obowiązki odpowiednie dla każdego poziomu zagrożenia.

Uniwersalna ładowarka

Parlament zatwierdził szereg środków dla zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i wspierania osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce i produkty są ponownie wykorzystywane i poddane recyklingowi. Jedną z flagowych inicjatyw w tym zakresie jest ustanowienie USB typu C standardową ładowarką dla małych urządzeń elektronicznych do końca 2024 r., co ułatwi życie konsumentom i obniży koszty.

Prawo do naprawy

Parlament przyjął nowe przepisy UE ws. prawa do naprawy, które mają zachęcać do bardziej zrównoważonej konsumpcji poprzez ułatwienie naprawiania uszkodzonych towarów i wspieranie sektora napraw. Nowe prawo powinno również zmniejszyć ilośc odpadów.

Równa płaca

Zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez Parlament, firmy w UE są teraz zobowiązane do udostępnienia informacji ułatwiających pracownikom porównywanie swoich wynagrodzeń oraz do ujawniania jakichkolwiek istniejących nierówności w wynagrodzeniu ze względu na płeć.