Co dzieje się po wyborach europejskich?

Po wyborach europejskich nowy Parlament Europejski wybierze swoje władze, zatwierdzi nową Komisję Europejską i wznowi prace nad prawem unijnym.

Budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Dowiedz się, co wydarzy się w nowym Parlamencie Europejskim po wyborach.

6-9 czerwca Europejczycy i Europejki wybiorą swoich przedstawicieli i przedstawicielki do Parlamentu Europejskiego. Wyniki zadecydują o tym, jak będzie wyglądał nowy Parlament i kto stanie na czele nowej Komisji Europejskiej.

Ale co dokładnie dzieje się po wyborach europejskich? Wyjaśniamy.

Pierwsze tygodnie po wyboarch

Po wyborach, nowo wybrani posłowie i posłanki do PE utworzą grupy polityczne, zrzeszające ich według poglądów politycznych. Każda grupa w Parlamencie musi liczyć co najmniej 23 posłów, pochodzących z co najmniej siedmiu krajów UE.

Europejskie partie polityczne, które wzięły udział w wyborach, mogą utworzyć własną grupę polityczną w Parlamencie lub wspólną, z przedstawicielami innych partii.

Grupy zdecydują o swoim składzie przed pierwszym posiedzeniem plenarnym nowego Parlamentu, które rozpocznie się 16 lipca.

Ukonstytuowanie się nowego Parlamentu

Na pierwszej sesji plenarnej posłowie i posłanki wybiorą nowego przewodniczącego/cą, wiceprzewodniczących/ce i kwestorów, a także zdecydują o liczbie posłów i posłanek zasiadających w każdej komisji parlamentarnej.
Po inauguracyjnym posiedzeniu plenarnym, komisje odbędą swoje pierwsze posiedzenia, aby wybrać swoich przewodniczących/ce i wiceprzewodniczących/ce.

Kiedy Parlament Europejski wznowi pracę?

Nowa kadencja oficjalnie rozpocznie się 16 lipca, pierwszego dnia pierwszej sesji plenarnej nowego Parlamentu.

Do głównych zadań Parlamentu należy przyjmowanie aktów prawnych, decydowanie o budżecie UE i nadzorowanie pracy innych organów UE.

Nowy Parlament będzie musiał zdecydować, co zrobić z projektami praw, nad którymi pooprzedni Parlament nie skończył pracować przed wyborami. To m.in. przepisy o walce z korupcją, odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, zwalczaniu wykorzystywania seksualnego dzieci, transporcie zwierząt oraz dobrostanie kotów i psów.

Komisja Europejska zacznie proponować nowe dokumenty legislacyjne, gdy tylko będzie to możliwe.

Powołanie Komisji Europejskiej

Następne ważne zadanie posłów i posłanek do PE to wybór nowego przewodniczącego/cej Komisji Europejskiej. Kandydata lub kandydatkę nominują przywódcy krajów UE. Parlament wybierze przewodniczącego/cą Komisji bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu.

Jeśli kandydat lub kandydatka nie uzyska wymaganej większości, przywódcy UE będą musieli w ciągu miesiąca zaproponować nową osobę i proces zacznie się od nowa.

Nowo mianowany przewodniczący/ca Komisji Europejskiej i kraje UE przedstawią następnie kandydatów i kandydatki na nowych komisarzy. Parlament oceni ich kompetencje podczas specjalnych wysłuchań.

Proces w Parlamencie zakończy się głosowaniem plenarnym, prawdopodobnie jesienią, podczas którego posłowie i posłanki do PE zdecydują, czy zatwierdzić skład Komisji Europejskiej jako całości czy nie.

Rada Europejska

Nowego przewodniczącego lub przewodniczącą Rady Europejskiej wybierają jej członkowie, czyli szefowie państw lub rządów krajów UE, większością kwalifikowaną. Urząd ma objąć 1 grudnia.

Jak mogę zagłosować w wyborach europejskich?

Demokracji nie należy przyjmować za pewnik. Poprzednie pokolenia walczyły o demokrację i wolność myśli. Naszym obowiązkiem jest ją utrzymać i wzmocnić, w tym poprzez głosowanie w wyborach europejskich.

Masz pytania na temat wyborów europejskich? Odwiedź naszą stronę internetową o wyborach i wybierz swój kraj oraz preferowany język.

Więcej informacji o wyborach europejskich