Reducerea gazelor cu efect de seră în UE: obiective naționale pentru 2030

Regulamentul privind partajarea eforturilor stabilește obiective naționale de reducere a emisiilor pentru a ajuta UE să atingă zero emisii de CO2 până în 2050.

Pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice, UE și-a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. UE dorește să atingă neutralitatea climatică până în 2050, iar acest obiectiv, împreună cu un obiectiv intermediar de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030, sunt înscrise în Legea europeană a climei. UE a lansat diverse inițiative pentru atingerea acestor obiective. Una dintre acestea este Regulamentul privind partajarea eforturilor, adus la zi ca parte a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”.

Ce înseamnă partajarea eforturilor?


Regulamentul privind partajarea eforturilor stabilește obiective obligatorii de reducere a gazelor cu efect de seră pentru fiecare stat UE în sectoarele care nu sunt acoperite de Schema de comercializare a certificatelor de emisii, cum ar fi transporturi, agricultură, construcții și managementul deșeurilor. Aceste sectoare produc mare parte din emisiile UE de gaze cu efect de seră (în jur de 60% din emisiile totale ale UE).

Pentru a garanta că toate țările participă la eforturile UE de reducere a emisiilor provenite din sectoarele menționate mai sus, Regulamentul privind partajarea eforturilor definește obiective anuale obligatorii de emisii de gaze cu efect de seră pentru țările UE pentru perioada 2021-2030 și stabilește regulile pentru determinarea alocărilor anuale de emisii precum și modul de evaluare a progresului realizat.

Parlamentul a votat pe 14 martie 2023 să ridice ștacheta în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 de la 30% la 40% față de nivelurile din 2005.

Care sunt obiectivele naționale propuse?

Pentru prima dată, toate statele UE vor trebui să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 10 până la 50%. Obiectivele naționale variază în funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor al fiecărei țări precum și de eficiența costurilor. În plus, statele membre vor trebui să se asigure că nu își depășesc alocările anuale de emisii de gaze cu efect de seră.Statul UE

Ținta anterioară pentru 2030, raportată la 2005

Noua țintă pentru 2030, raportată la 2005 (propunerea Comisiei)

Luxemburg

-40%

-50%

Suedia

-40%

-50%

Danemarca

-39%

-50%

Finlanda

-39%

-50%

Germania

-38%

-50%

Franța

-37%

-47.5%

Olanda

-36%

-48%

Austria

-36%

-48%

Belgia

-35%

-47%

Italia

-33%

-43.7%

Irlanda

-30%

-42%

Spania

-26%

-37.7%

Cipru

-24%

-32%

Malta

-19%

-19%

Portugalia

-17%

-28.7%

Grecia

-16%

-22.7%

Slovenia

-15%

-27%

Cehia

-14%

-26%

Estonia

-13%

-24%

Slovacia

-12%

-22.7%

Lituania

-9%

-21%

Polonia

-7%

-17.7%

Croația

-7%

-16.7%

Ungaria

-7%

-18.7%

Letonia

-6%

-17%

România

-2%

-12.7%

Bulgaria

0%

-10%


Sursa: Propunerea Comisiei Europene de actualizare a Regulamentului UE 2018/842

Statele vor avea o flexibilitate limitată în ceea ce privește rezervele de emisii pe care le pot păstra pentru mai târziu din anii precedenți sau împrumuta de la anii ulteriori, iar cantitatea de emisii alocate pe care le pot comercializa cu alte state membre este și ea limitată.

La cererea Parlamentului, informații privind măsurile naționale luate în baza acestui regulament vor fi publicate într-o formă accesibilă pentru a putea trage la răspundere statele membre.

Regulamentul mai trebuie aprobat formal de țările UE în Consiliu pentru a intra în vigoare.

Ambuteiaj ©AP Images/European Union-EP
Deputații europeni elaborează planuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa ©AP Images/European Union-EP

Alte inițiative de reducere a emisiilor


Există și alte măsuri pentru a ajuta UE să-și împlinească angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris cu privire la schimbările climatice:Consultați și infograficele noastre cu privire la progresele UE în atingerea obiectivelor climatice pentru 2020
.