Pesticide în alimente: care sunt măsurile propuse de Parlament?

Europenii sunt preocupați de reziduurile de pesticide din alimente și posibilul lor efect asupra sănătății. Aflați cum doresc eurodeputații să soluționeze această problemă.

© CC0 Photo by Manki Kim on Unsplash.
© CC0 Photo by Manki Kim on Unsplash

În 2016, aproximativ 50% din alimentele care au fost testate de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) conțineau reziduuri de pesticide, cu 3,8% peste limitele legale. În UE, pesticidele și substanțele active din ele sunt monitorizate cu atenție, dar în ultimii ani au fost exprimate îngrijorări referitoare la procedura de aprobare, mai ales după controversa privind reînnoirea aprobării glifosatului din 2017.

Pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor, Parlamentul European solicită luarea de măsuri privind îmbunătățirea gestionării pesticidelor în UE.


Utilizarea durabilă a pesticidelor


Pe 12 februarie 2019, Parlamentul a votat un raport privind o mai bună implementare a directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Directiva vizează promovarea gestionării integrate a dăunătorilor și a metodelor alternative de control al dăunătorilor prin intermediul unor planuri naționale de acțiune în care statele membre stabilesc obiective privind reducerea riscurilor și a impactului utilizării pesticidelor.

Eurodeputații și-au exprimat regretul referitor la progresele insuficiente înregistrate în majoritatea statelor membre în ceea ce privește promovarea unor tehnici alternative și reducerea riscurilor și a utilizării pesticidelor. În raport se menționează că doar cinci țări au stabilit obiective măsurabile fie pentru reducerea riscurilor, fie pentru reducerea utilizării pesticidelor.

Având în vedere declinul masiv continuu al populațiilor de insecte din Europa care este legat de nivelurile actuale de utilizare a pesticidelor și care va avea efecte negative asupra producției agricole în viitor, deputații europeni au solicitat statelor membre să protejeze sănătatea umană și mediul prin promovarea gestionării dăunătorilor cu consum redus de pesticide și prioritizarea, ori de câte ori este posibil, a unor metode nechimice. De asemenea, aceștia au cerut Comisiei Europeane să propună un obiectiv obligatoriu la nivelul UE privind reducerea utilizării pesticidelor.


O procedură de aprobare a pesticidelor mai transparentă


În februarie 2018, Parlamentul a înființat o comisie specială care să se ocupe de procedura de aprobare a UE pentru pesticide. Pe 16 ianuarie, eurodeputații au aprobat raportul final al acestei comisii prin care solicită proceduri mai transparente pentru a garanta responsabilitatea politică.

Deputații europeni recomandă ca publicul să aibă acces la studiile utilizate în procedura de autorizare, iar producătorii care solicită aprobarea substanței ar trebui să înregistreze toate studiile de reglementare într-un registru public pentru a se asigura că toate informațiile relevante sunt luate în considerare.

Totodată, aceștia consideră că experții ar trebui să revizuiască studiile privind potențialul carcinogen al glifosatului și că ar trebui să se stabilească niveluri maxime de reziduuri pentru soluri și ape de suprafață.

Eurodeputații au convenit asupra faptului că pesticidele și substanțele active ale acestora ar trebui testate temeinic, luând în considerare efectele cumulative și toxicitatea pe termen lung. De asemenea, aceștia propun ca pesticidele să nu mai fie utilizate în spații mari lângă școli, grădinițe, spații de joacă, spitale, maternități și centre de îngrijire.


Acces mai bun la studiile privind siguranța lanțului alimentar


În decembrie 2018, Parlamentul a votat în favoarea actualizării regulamentului general privind legislația alimentară, care acoperă securitatea alimentară în UE în toate etapele lanțului alimentar, inclusiv sănătatea animalelor, protecția plantelor și producția.

Noile norme propuse vizează îmbunătățirea accesului public la studiile utilizate de EFSA pentru evaluarea riscurilor legate de siguranța alimentară și pentru a se asigura că studiile sunt fiabile, obiective și independente.

Un registru european comun ar urma să fie creat pentru studiile comandate, astfel încât EFSA să poată verifica dacă întreprinderile nu păstrează studii nefavorabile. În cazul în care există motive de îndoială cu privire la dovezile furnizate de solicitanți, EFSA poate solicita studii suplimentare.


Perturbatorii endocrini


Produsele chimice cu efect de perturbare endocrină sunt utilizate în agricultură pentru a proteja plantele împotriva dăunătorilor, interferând cu creșterea sau reproducerea. Acestea pot avea un impact asupra sănătății umane și pot avea legătură cu cancerul legat hormoni, diabet și infertilitate.

Citiți mai mult despre cum combate UE cancerul

În octombrie 2017, eurodeputații au blocat propunerea Comisiei Europene care ar fi scutit unele substanțe chimice din pesticide de a fi identificate ca perturbatoare endocrine, deși unele au fost proiectate pentru a ataca sistemul endocrin al organismului.


Promovarea alternativelor


În 2016, europenii au cheltuit 30,7 miliarde de euro pe alimente ecologice, o creștere de aproape 50% față de 2012. În 2018, deputații europeni au actualizat normele existente privind producția ecologică și etichetarea acestora ca răspuns la schimbările majore în industrie.

Încă din 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care solicită Comisiei Europene să elaboreze propuneri pentru accelerarea evaluării, autorizarea și înregistrarea pesticidelor biologice cu risc scăzut.

Citiți articolul nostru care explică modul în care UE îmbunătățește sănătatea publică.