Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și cum poate fi realizată până în 2050

În legea europeană a climei, UE s-a angajat să obțină neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Ce înseamnă acest lucru în practică?

Fotografie cu o pădure - un absorbant natural de carbon
Ce este neutralitatea emisiilor de carbon?

Schimbările climatice afectează deja întregul glob, condițiile meteorologice extreme precum seceta, valurile de căldură, ploile abundente, inundațiile și alunecările de teren devenind tot mai frecvente, inclusiv în Europa. Alte consecințe ale schimbării rapide a climei sunt creșterea nivelului mării, acidificarea oceanelor și pierderea biodiversității.

Pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius – un prag sigur din punctul de vedere al Grupului interguvernamental pentru schimbările climatice (IPCC) – este esențial să ajungem la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până la jumătatea secolului XXI. Acest obiectiv este stabilit și în Acordul de la Paris semnat de 195 de țări, inclusiv UE.

În decembrie 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul verde european, planul său emblematic care își propune să facă Europa neutră din punct de vedere al climei până în 2050. Acest obiectiv va atins cu ajutorul Legii europene a climei, care face neutralitatea climatică juridic obligatorie.

În vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura [...], părțile își propun să atingă cât mai curând maximul global al emisiilor de gaze cu efect de seră, [...], și să ia apoi măsuri de reducere rapidă în conformitate cu cele mai bune cunoștințe științifice disponibile, pentru a obține un echilibru între emisiile din surse antropice și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol [...].
Articolul 4 al Acordului de la Paris
Sursă "În vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura [...], părțile își propun să atingă cât mai curând maximul global al emisiilor de gaze cu efect de seră, [...], și să ia apoi măsuri de reducere rapidă în conformitate cu cele mai bune cunoștințe științifice disponibile, pentru a obține un echilibru între emisiile din surse antropice și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol [...]. " Se deschide într-o fereastră nouă
Principalii absorbanți sunt solul, pădurile și oceanele
Principalii absorbanți de CO2 sunt solul, pădurile și oceanele Foto: Sebastian Pichler pe Unsplash

Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon?


Neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon înseamnă un echilibru între emisii și reducerea dioxidului de carbon din atmosferă prin absorbanți. Absoarberea dioxidului de carbon și înmagazinarea acestuia este cunoscută ca sechestrare a dioxidului de carbon. Pentru a obține emisii nete zero, toate emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial vor trebui contrabalansate prin sechestrarea dioxidului de carbon.

Un absorbant de CO2 este orice sistem care absoarbe mai mult CO2 decât emite. Principalii absorbanți sunt solul, pădurile și oceanele. Conform estimărilor, absorbanții naturali elimină între 9,5 și 11 gigatone (Gt) CO2 pe an. În 2021, emisiile globale de CO2 au atins 37,8 gigatone (Gt).

Aflați cum dorește UE să folosească pădurile ca absorbante de carbon.

Până în prezent, niciun absorbant artificial nu este capabil să elimine dioxidul de carbon din atmosferă suficient pentru a lupta cu încălzirea globală.

Dioxidul de carbon depozitat în absorbantele naturale precum pădurile este eliberat în atmosferă prin incendii forestiere, schimbări în utilizarea terenurilor sau exploatare forestieră. Acesta este motivul pentru care este esențială reducerea emisiilor de CO2 pentru a ajunge la neutralitate climatică.

Compensarea emisiilor de CO2


Un alt mod de a reduce emisiile și de a ajunge la neutralitate este acela de a compensa emisiile produse într-un sector reducându-le în altă parte. Acest lucru se poate realiza prin investiții în energia regenerabilă, eficiența energetică sau alte tehnologii curate, cu emisii reduse de CO2. Sistemul UE de comercializare a emisiilor (ETS) este un sistem de compensare a emisiilor de carbon.

Un alt exemplu de reducere a emisiilor este mecanismul UE de ajustare la frontieră în funcție de carbon, care presupune aplicarea unui preț pe bunurile importate din țări mai puțin ambițioase în privința climei. Acest mecanism ar trebui să împiedice pierderile de carbon prin descurajarea mutării producției în țări cu reguli mai puțin stricte în privința emisiilor de gaze cu efect de seră.

O Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050

Obiectivele UE


Uniunea Europeană este angajată într-o politică ambițioasă în domeniul schimbărilor climatice. Uniunea își propune, în cadrul Pactului verde, să devină până în 2050 primul continent care elimină întreaga cantitate de emisii de CO2 pe care o produce. Acest obiectiv a devenit obligatoriu prin lege o dată cu adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a Legii climei în 2021. Obiectivul intermediar de reducere a emisiilor UE până în 2030 a fost și el actualizat de la 40% la minim 55%.

UE revizuiește în prezent legislația mai veche și elaborează noi legi care vor ajuta la atingerea obiectivului de reducere cu 55% a emisiilor până în 2030. Pachetul legislativ este cunoscut sub numele „Pregătiți pentru 55” și cuprinde, printre altele, reguli privind comercializarea certificatelor de emisii, țintele naționale de reducere a emisiilor, absorbția cărbunelui în sectorul folosirii terenurilor și emisiile din sectorul transporturilor.


Aflați mai multe despre lupta UE pentru reducerea emisiilor de CO2

Mai multe informaţii