Planul UE de redresare în urma Covid-19 va acorda prioritate climei

Planul UE de redresare în urma Covid-19 vizează să pună bazele unei Europe sustenabile și neutre pentru climă.

Clima rămâne o prioritate pentru UE
Clima rămâne o prioritate pentru UE

Criza sanitară provocată de Covid-19 și consecințele sale economice rămân priorități pentru UE.


Anul trecut Comisia a propus un plan de stimulare economică în valoare de 750 de miliarde EUR precum și o propunere revizuită de buget al UE pentru perioada 2021-2027, urmare a solicitărilor PE pentru un pachet masiv de redresare și reconstrucție, care plasează Pactul verde în centrul său, pentru a stimula economia și a combate schimbările climatice.

Într-un compromis la care s-a ajuns în noiembrie 2020 cu privire la bugetul pe termen lung al UE și la planul de redresare, echipa de negociere a PE și Președinția Consiliului au convenit că cel puțin 30 % din cheltuieli vor sprijini obiectivele climatice. În paralel, 7,5 % din cheltuielile anuale vor fi direcționate către biodiversitate în 2024, ajungând la 10 % începând cu 2026. Parlamentul a adoptat bugetul în decembrie 2020.

Planul de relansare a economiilor europene, „Next Generation EU, urmărește să încetinească impactul pandemiei și să asigure viabilitatea unui viitor sustenabil. Comisia a propus ca 25 % din bugetul UE pentru perioada 2021-2027 să fie utilizat pentru combaterea schimbărilor climatice.

Mecanismul de redresare și reziliență va susține tranziția verde și o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, și va garanta că planurile naționale de redresare alocă minim 37% din bugete climei și biodiversității.

Parte a bugetului pe termen lung 2021-2027 și în concordanță cu eforturile de redresare, UE se va asigura că finanțările pentru agricultură, programele Orizont Europa, LIFE, Acțiune pentru mediu, Fondul pentru o tranziție justă, precum și fondurile regionale și de coeziune vor respecta obiectivele sale ambițioase legate de climă.


Aflați mai multe despre progresele UE în privința obiectivelor legate de schimbările climatice.

Un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic al neutralității climatice


La 28 noiembrie 2019, Parlamentul European a declarat o situație de urgență climatică și a solicitat ca toată legislația UE relevantă să fie în acord cu obiectivul de limitare a încălzirii globale sub 1,5 °C.

Comisia a prezentat Pactul verde în decembrie, iar în martie 2020 o propunere de lege europeană a climei pentru a face UE neutră din punct de vedere climatic până în 2050, propunere care va deveni obligatorie din punct de vedere juridic odată ce Parlamentul și Consiliul o vor aproba. Parlamentul a solicitat obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor decât cele propuse de Comisie, pentru a asigura îndeplinirea obiectivului de către UE.


În octombrie 2020, Parlamentul și-a adoptat mandatul de negociere a Legii europene a climei, aprobând obiectivul neutralității climatice până în 2050 și o reducere cu 60 % a emisiilor până în 2030 față de nivelurile din 1990, ceea ce depășește propunerea Comisiei, de 55 %, precum și actualul obiectiv intermediar de 40 %.


Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu de a crește ținta de reducere a emisiilor până în 2030 de la 40% la minim 55%. Parlamentul a adoptat legea europeană a climei pe 24 iunie 2021. Ținta pentru 2030 și obiectivul neutralității climatice 2050 vor fi obligatorii prin lege. Toate acestea apropie UE de obiectivul post 2050 pentru emisii negative, și confirmă poziția de leader a UE în lupta împotriva schimbărilor climatice în pregătirea Conferinței ONU privind schimbările climatice COP26 ce va avea loc în noiembrie 2021.


Consultați cronologia acțiunilor UE în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.

 ©PavloVakhrushev/AdobeStock
©PavloVakhrushev/AdobeStock

Context

Pactul verde, lansat în noiembrie 2019, își propune să asigure sustenabilitatea economiei UE. Acesta acoperă o gamă largă de domenii, de la climă, agricultură și mobilitate, până la protecția biodiversității și reducerea la zero a poluării. Printre propunerile concrete prezentate deja de Comisie se numără: