Binele și protecția animalelor: legile UE explicate (video)

UE are printre cele mai înalte standarde din lume pentru binele animalelor: iată cum sunt protejate animalele de crescătorie sau de laborator, animalele sălbatice și animalele de companie.

Binele și protecția animalelor: legile UE explicate
© AdobeStock/creativenature.nl

Uniunea Europeană pledează de peste 40 de ani pentru calitatea vieții animalelor și este recunoscută ca lider mondial, având unele dintre cele mai înalte standarde din lume. Normele UE au influențat în bine și legislația din alte țări. Acestea se referă în principal la animalele de fermă (la fermă, în timpul transportului și la sacrificare), dar și la animalele sălbatice, animalele de laborator și animalele de companie.

„[...] Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile [...].”
Articolul 13 de la Titlul II din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Condițiile de viață ale animalelor de fermă


Conform unui studiu Eurobarometru referitor la atitudinea europenilor în legătură cu bunăstarea animalelor din martie 2023, 82% dintre respondenți spun că bunăstarea animalelor de fermă ar trebui protejată mai bine decât în prezent. 


Primele norme UE de protecție a animalelor de fermă datează din anii '80. Directiva privind protecția animalelor de crescătorie din 1998 a stabilit standarde generale de protecție a tuturor animalelor crescute pentru producția de alimente, lână, piele, blană sau alte scopuri - inclusiv pești, reptile și amfibieni - și se bazează pe Convenția europeană pentru protecția animalelor de fermă din 1978.

Normele UE privind binele animalelor cuprind așa-numitele „cinci libertăți”:

  • de a nu suferi de foame și sete
  • de a fi ferite de disconfort
  • de a nu suferi dureri, leziuni și boli
  • de a manifesta un comportament firesc
  • de a nu suferi de frică sau stres.

Alte norme stabilesc standarde de protecție pentru animalele de crescătorie în timpul asomării și sacrificării, precum și pentru condițiile de creștere a anumitor categorii de animale, cum ar fi vițeii, porcii și găinile ouătoare.

În octombrie 2018, eurodeputații au adoptat un nou regulament privind medicamentele de uz veterinar, în vederea reducerii utilizării acestora pentru a compensa condițiile precare sau pentru a forța creșterea mai rapidă a animalelor.

Comisia Europeană a prezentat strategia „de la fermă la consumator” în decembrie 2019. Acesta s-a axat pe necesitatea unui sistem alimentar sustenabil și a prevăzut zeci de inițiative legislative și nelegislative care urmau să fie continuate în anii următori.

Apelul Parlamentului pentru protejarea animalelor în timpul transportului


Normele UE privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului au fost aprobate în 2004. Cu toate acestea, într-o rezoluție adoptată la 14 februarie 2019, Parlamentul a solicitat o mai bună aplicare a legii, instituirea unor sancțiuni și reducerea duratei călătoriilor.

La 19 iunie 2020, deputații în PE au înființat o comisie de anchetă care să examineze aplicarea normelor UE privind binele animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii.

Cu ocazia unei dezbateri din 2 decembrie 2020, parlamentarii europeni au cerut comisarului pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, garanții că politica agricolă a UE îmbunătățește bunăstarea animalelor în timpul transportului. Ei au cerut Comisiei să susțină scurtarea lanțurilor de aprovizionare, să încurajeze transportul de carne în loc de animale vii și să garanteze că importurile se conformează normelor UE cu privire la bunăstarea animalelor.

În aprilie 2021, comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului (ANIT) a spus că eșecul implementării regulilor în vigoare cu privire la transportul animalelor este inacceptabil, cerând totodată măsuri concrete pentru remedierea problemei, inclusiv proceduri împotriva statelor membre care încalcă regulile UE existente.

Comisia a relevat încălcări sistematice în implementarea regulilor de transport al animalelor în UE. Raportul comisiei a fost votat în sesiunea plenară din ianuarie 2022.

Deputații europeni doresc interzicerea creșterii animalelor în cuști

Pe 10 iunie, ca răspuns la inițiativa cetățenească numită „End the Cage Age” (Sfârșitul epocii în cușcă), semnată de 1,4 milioane de persoane din întreaga UE, europarlamentarii au cerut Comisiei să elaboreze o propunere de interzicere a creșterii animalelor de fermă în cușcă în UE până în 2027.

Aflați cum puteți înregistra sau contribui la o inițiativă cetățenească europeană.

Protecția animalelor sălbatice


Cele 500 de specii de păsări sălbatice care trăiesc în mod normal în UE sunt protejate prin Directiva privind păsările, iar Directiva privind habitatele urmărește conservarea speciilor de animale rare, amenințate sau endemice și a tipurilor de habitate caracteristice.


Inițiativa UE privind polenizatorii a fost lansată în 2018 pentru a combate declinul insectelor polenizatoare sălbatice, în special al albinelor. Cu toate acestea, Parlamentul solicită o reducere suplimentară a pesticidelor și mai multe fonduri pentru cercetare. Într-un raport adoptat în ianuarie 2018, Parlamentul declarase deja că speciile de albine regionale și locale ar trebui mai bine protejate.

Cu ocazia votului asupra Strategiei biodiversității UE 2030 ce a avut loc în iunie 2021, europarlamentarii au cerut o revizuire urgentă a Inițiativei UE privind polenizatorii. Versiunea revizuită ar trebui să cuprindă un nou cadru de monitorizare a polenizatorilor la nivelul UE cu termene și indicatori clari, inclusiv indicatori privind impactul și întărirea capacităților în domeniu. În ianuarie 2023, Comisia a revizuit Inițiativa UE privind polenizatorii.

De asemenea, balenele și delfinii nu pot fi capturați și omorâți în apele UE. În plus, UE a fost întotdeauna un apărător al aplicării integrale a moratoriului privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale, în vigoare din 1986.


Un alt regulament UE interzice comerțul cu produse derivate din focă.


Există, de asemenea, norme privind metodele de vânătoare cu capcane, care interzic utilizarea în UE a capcanelor cu pedală pentru capturarea animalelor sălbatice și stabilesc standarde umane.


UE aplică și merge chiar mai departe decât dispozițiile Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) prin regulamentele sale referitoare la comerțul cu specii de faună sălbatică, pentru ca comerțul cu produse derivate din animale sălbatice să nu conducă la periclitarea existenței speciilor respective.

În cadrul sesiunii plenare din iunie 2021, Parlamentul a adoptat o poziție referitoare la „Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: Readucerea naturii în viețile noastre”, parte din Pactul Verde european. 

În februarie 2024, deputații europeni au susținut o nouă lege privind refacerea naturii, care obligă toate țările UE să depună eforturi pentru refacerea habitatelor naturale.

UE dorește, de asemenea, să combată pierderea globală a pădurilor, care pune în pericol habitatul multor specii. În aprilie 2023, Parlamentul a aprobat noi norme care obligă întreprinderile să verifice dacă produsele vândute pe piața europeană nu au contribuit la defrișări sau la degradarea pădurilor oriunde în lume.

Grădinile zoologice


Normele UE privind animalele sălbatice din grădinile zoologice urmăresc să consolideze rolul lor în conservarea biodiversității și să stabilească standarde pentru măsurile de protecție, inclusiv adăpostirea corespunzătoare a animalelor.


Testarea pe animale în scopuri științifice


UE a creat un cadru juridic care reglementează studiile pe animale pentru dezvoltarea de noi medicamente, pentru studiile fiziologice și pentru testarea aditivilor alimentari sau a substanțelor chimice. Normele se bazează pe un triplu principiu:

  • înlocuirea (încurajarea utilizării metodelor alternative)
  • reducerea (utilizarea a mai puține animale pentru același obiectiv)
  • respectul (reducerea la minimum a durerii și a suferinței).

Testarea pe animale a produselor cosmetice și comercializarea lor sunt interzise în UE. Într-o rezoluție adoptată în 2018, Parlamentul a solicitat interzicerea la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale.

Parlamentul dorește însă să meargă mai departe. În septembrie 2021 a cerut mai multe fonduri pentru metode alternative de testare astfel încât folosirea animalelor pentru cercetare și teste să fie treptat eliminată.

Protecția animalelor de companie


Pentru a combate comerțul ilegal cu câini și pisici, Parlamentul a solicitat, într-o rezoluție adoptată la 12 februarie 2020, un plan de acțiune la nivelul UE, sancțiuni mai aspre și înregistrarea obligatorie. În urma acestei solicitări, Comisia Europeană a recunoscut comerțul ilegal cu animale de companie drept criminalitate organizată în comunicarea sa privind strategia UE pentru perioada 2021-2025 de combatere a criminalității organizate.

Binele și protecția animalelor: legile UE explicate

Pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor europeni, care consideră animalele de companie ca făcând parte din familie, blănurile de câine și de pisică au fost interzise în UE din 2008. Legislația interzice introducerea pe piață și importul sau exportul de blănuri de pisică și de câine, precum și a tuturor produselor care le conțin.

Datorită normelor armonizate ale UE privind călătoria cu animale de companie, oamenii sunt liberi să călătorească împreună cu prietenii lor cu blană în Uniunea Europeană. Pașaportul pentru animale de companie sau certificatul de sănătate animală este singura cerință pentru câini, pisici și dihori domestici pentru a călători pe teritoriul UE, cu anumite excepții.

Mai multe informații