Inteligența artificială: oportunități și pericole

Inteligența artificială (IA) ne influențează tot mai mult viața. Iată avantajele, dar și aspectele negative, care amenință securitatea, democrația, companiile și locurile de muncă.

As artificial intelligence becomes part of our everyday lives, it is increasingly necessary to regulate it.

Creșterea și bunăstarea Europei depind foarte mult de modul în care vom utiliza datele și tehnologiile conectate. IA ne poate schimba radical viața, în bine sau în rău. În iunie 2023, Parlamentul European a adoptat o poziție de negociere asupra Legii privind IA - primul set de reguli cuprinzătoare din lume care să gestioneze riscurile IA. Mai jos sunt prezentate câteva oportunități esențiale dar și amenințări legate de viitoarele aplicații ale IA.

Ce este inteligența artificială și cum este ea utilizată: mai multe informații.

175 de zetabyți

Se estimează că volumul de date produse în întreaga lume va crește de la 33 de zetabyți în 2018 la 175 de zetabyți în 2025 (un zetabyt reprezintă o mie de miliarde de gigabiți).

Avantajele IA


În țările UE, industria digitală și aplicațiile destinate companiilor (business-to-business) sunt foarte dezvoltate. Cu o infrastructură digitală de înaltă calitate și un cadru de reglementare care protejează viața privată și libertatea de exprimare, UE ar putea deveni un lider mondial în economia datelor și aplicațiile ei.


 

Beneficiile IA pentru cetățeni


Datorită IA, cetățenii ar putea beneficia de: servicii de asistență medicală mai bune, autovehicule și alte sisteme de transport mai sigure, produse și servicii adaptate, mai ieftine și mai durabile. IA poate facilita totodată accesul la informații, educație și formare - aspect cu atât mai important în contextul pandemiei de Covid-19, când învățământul la distanță a devenit o necesitate. IA poate îmbunătăți și siguranța la locul de muncă, deoarece roboții pot realiza activitățile periculoase din anumite domenii, și poate duce la apariția unor noi profesii, pe măsură ce industriile bazate pe IA se dezvoltă și sunt în continuă schimbare.


Oportunități create de inteligența artificială pentru companii


În cazul companiilor, IA poate facilita dezvoltarea unei noi generații de produse și servicii, chiar în sectoare în care companiile europene dețin deja poziții solide: economia verde și circulară, echipamentele, agricultura, asistența medicală, moda și turismul. Alte beneficii pot fi: optimizarea vânzărilor, îmbunătățirea întreținerii echipamentelor, creșterea volumului și a calității producției, îmbunătățirea serviciilor pentru clienți și economisirea energiei.

11-37%

creșterea estimată a productivității muncii corelată cu IA, până în 2035 (grupul de reflecție al PE 2020).

Oportunități generate de IA în serviciile publice


IA utilizată în serviciile publice poate reduce costurile și oferi noi posibilități în domenii precum: transportul public, educația, gestionarea energiei și a deșeurilor, și poate îmbunătăți durabilitatea produselor. Astfel, IA ar putea contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în Pactul verde european.

1.5-4%

Estimate of how much AI could help reduce global greenhouse emissions by 2030 (Parliament's Think Tank 2020)

 

Consolidarea democrației


Monitorizarea bazată pe date, prevenirea dezinformării și a atacurilor cibernetice și asigurarea accesului la informații de calitate ar putea întări democrația. Ar putea susține totodată diversitatea și deschiderea, prin atenuarea riscului de prejudiciu în deciziile de angajare și prin utilizarea datelor analitice.


 

IA, securitate și siguranță


Se preconizează că IA va fi utilizată mai mult în prevenirea criminalității și în sistemul de justiție penală: ea ar permite prelucrarea mai rapidă a seturilor de date masive, evaluarea mai precisă a riscurilor de fugă ale deținuților, iar infracțiunile sau chiar atacurile teroriste ar putea fi anticipate și prevenite. Platformele online utilizează deja IA pentru a detecta și combate comportamentul online ilegal și necorespunzător.


În domeniul militar, IA poate fi utilizată pentru strategii de apărare și atac în hacking și phishing sau pentru a viza sisteme vitale în războiul cibernetic; avantajul principal al sistemelor de arme autonome este potențialul de a se implica într-un conflict armat cu un risc redus de vătămare fizică.

Pericole și provocări generate de IA


Recurgerea pe scară tot mai mare la sistemele de IA este însoțită și de potențiale riscuri.

 

Uzul redus sau excesiv al IA


Utilizarea redusă a IA este considerată un pericol major: oportunități ratate pentru UE ar putea însemna o implementare deficitară a unor programe importante, precum Pactul verde european, pierderea avantajului competitiv față de alte regiuni, stagnare economică și limitarea oportunităților pentru cetățeni. Utilizarea redusă ar putea avea drept cauze neîncrederea publicului și a companiilor în IA, infrastructura deficitară, lipsa de inițiativă, investiții scăzute sau piețe digitale fragmentate, dat fiind că învățarea automată a IA depinde de date.

Uzul excesiv poate ridica și el probleme, cum ar fi: investiții în aplicații IA care se dovedesc inutile sau aplicarea IA în activități pentru care nu este adaptată, de exemplu, pentru a explica aspectele societale complexe. 

Răspunderea: Cine este responsabil pentru daunele cauzate de IA?


O provocare importantă este stabilirea responsabilității pentru daunele cauzate de un dispozitiv sau serviciu operat de IA: în cazul unui accident în care este implicat un automobil autonom, daunele ar trebui suportate de proprietar, de producătorul de automobile sau de programator?

Dacă producătorul nu ar avea nicio responsabilitate, nu ar exista niciun stimulent pentru a furniza un bun sau un serviciu de calitate, ceea ce ar putea afecta încrederea cetățenilor în tehnologie; însă reglementările ar putea fi, de asemenea, prea stricte și ar putea frâna inovarea.Amenințările IA la adresa drepturilor fundamentale și a democrației


Rezultatele produse de IA depind de modul în care este concepută și de datele pe care le utilizează. Atât conceperea, cât și datele pot fi distorsionate în mod intenționat sau neintenționat. De exemplu, ar fi posibil ca anumite aspecte importante ale unui chestiuni să nu fie programate în algoritm sau ar putea fi programate astfel încât să reflecte și să reproducă poziții structurale distorsionate. În plus, utilizarea cifrelor pentru a reprezenta realitatea socială complexă ar putea da impresia că IA este concretă și exactă, când de fapt nu este („mathwashing” - falsa neutralitate numerică).

Dacă nu este utilizată corespunzător, IA ar putea conduce la decizii influențate de date precum etnia, sexul sau vârsta în procese precum angajarea sau concedierea, acordarea de împrumuturi sau chiar în cadrul procedurilor penale.

IA ar putea avea un impact grav asupra dreptului la viață privată și la protecția datelor. Spre exemplu, ar putea fi utilizată în echipamente de recunoaștere facială sau pentru urmărirea online și crearea de profiluri a persoanelor fizice. În plus, IA permite fuzionarea unor informații furnizate de o persoană și obținerea de noi date, ceea ce poate duce la rezultate neașteptate pentru respectiva persoană.

Poate reprezenta totodată o amenințare la adresa democrației; IA a fost deja blamată pentru crearea camerelor de ecou online pe baza comportamentului online anterior al unei persoane, afișând numai conținut apreciat de o persoană, în loc să creeze un mediu propice dezbaterilor publice pluraliste, accesibile în mod echilibrat și favorabile incluziunii. Poate fi folosită chiar pentru a crea materiale video, audio și imagini false extrem de realiste (așa-numitele „deepfakes”), ce implică riscuri financiare, dăunează reputației și periclitează procesul decizional. Toate acestea ar putea avea drept consecință separarea și polarizare în sfera publică și manipularea alegerilor.

IA ar putea juca, de asemenea, un rol în a împiedica libertatea de întrunire și de protest, din cauza acțiunii de urmărire și de creare a profilului anumitor persoane pe baza convingerilor sau acțiunilor lor.Impactul IA asupra locurilor de muncă


Se preconizează că utilizarea IA în domeniul muncii va duce la eliminarea unui număr mare de locuri de muncă. Dar se prevede totodată că IA va crea și va îmbunătăți locurile de muncă și educația, iar cursurile de formare vor avea un rol crucial în prevenirea șomajului pe termen lung și în asigurarea unei forțe de muncă calificate.

14%

din locurile de muncă din țările OCDE au un grad ridicat de automatizare, iar 32 % s-ar putea confrunta cu schimbări substanțiale (estimare, grupul de reflecție al PE 2020).

Concurența


Agregarea datelor poate duce deopotrivă la denaturarea concurenței, deoarece actorii ce dețin mai multe informații ar putea obține un avantaj și elimina în mod eficient concurenții.

 

Riscuri la adresa siguranței și securității

Aplicațiile IA care sunt în contact fizic cu persoanele sau sunt integrate în corpul uman pot prezenta riscuri în materie de siguranță, căci pot fi concepute și utilizate în mod necorespunzător sau piratate. Utilizarea insuficient reglementată a IA în domeniul armelor ar putea duce la pierderea controlului omului asupra armelor periculoase.


Provocări în materie de transparență


Ar putea fi exploatate dezechilibrele privind accesul la informații. De exemplu, pe baza comportamentului online al unei persoane sau a altor date și fără știrea acesteia, un vânzător online poate utiliza IA pentru a estima cât este dispusă să plătească persoana respectivă; o campanie politică își poate adapta mesajul pornind de la aceleași date. Un alt aspect ce ține de transparență este faptul că uneori nu este clar dacă oamenii interacționează cu IA sau cu o persoană.

Citiți mai multe despre cum vor deputații să configureze legislația asupra datelor.