Programul LIFE: acțiunea UE împotriva schimbărilor climatice

UE a aprobat finanțarea programului LIFE cu un buget de 5,4 miliarde EUR. Aflați cum vor fi sprijinite acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.

LIFE: în centrul preocupărilor în domeniul climei

LIFE este singurul program la nivel UE dedicat exclusiv mediului și schimbărilor climatice, iar etapa ce se va desfășura în intervalul 2021 - 2027 este cea mai ambițioasă de până acum. 3,5 miliarde EUR vor fi alocate pentru activități ce țin de mediu, în timp ce 1,9 miliarde EUR vor merge către acțiuni pentru combaterea schimbărilor climatice. Programul face parte din Pactul Verde propus de Comisia Europeană.

Citiți despre răspunsul UE la schimbările climatice.


Una dintre prioritățile UE - în care programul LIFE va juca un rol important - este construirea unei economii mai curate și circulare, centrată pe reutilizarea și reciclarea produselor. LIFE va sprijini tranziția către energia curată și va contribui, alături de alte programe, la obiectivul UE de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050. De asemenea, programul își propune să protejeze și să valorifice mediul, dar și să frâneze pierderea biodiversității.


Programul LIFE face parte din bugetul pe termen lung al UE, precum și din planul de redresare post-Covid, din care 30% sunt alocate pentru acțiuni climatice. Celelalte programe includ: Fondul pentru o Tranziție Justă - care va ajuta regiunile UE să se adapteze la economia verde; InvestEU - care va finanța proiecte climatice; și Orizont Europa - care va finanța cercetarea și inovarea UE în domeniul climatic.

Programul a fost aprobat de Parlament în aprilie 2021.

Mai multe informații despre finanțarea acțiunilor climatice de către UE: