Cum încurajează UE energia regenerabilă

Sectorul energetic reprezintă cea mai importantă sursă de gaze cu efect de seră din UE. Aflați cum dorește UE să crească ponderea energiei regenerabile și să decarbonizeze acest sector.

Autobuz electric la o stație de reîncărcare în timp ce un tren modern traversează cadrul în plan secund iar pe fundal apare și un troleibuz.
Autobuz electric la o stație de reîncărcare

Sectorul energetic produce peste trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Acest sector acoperă producția de energie electrică, încălzirea și transportul - toate esențiale pentru viața de zi cu zi. Creșterea energiei regenerabile este esențială pentru reducerea drastică a emisiilor din sectorul energetic și atingerea obiectivului ambițios al UE de neutralitate climatică până în 2050.

Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă este, totodată, o modalitate prin care țările UE să fie mai puțin dependente de importurile de energie și mai puțin vulnerabile la perturbările care pot afecta prețurile.

În paralel, UE lucrează la măsuri de economisire a energiei.

Citiți mai multe despre acțiunea UE de reducere a emisiilor.

Creșterea țintelor UE de energie regenerabilă


Peste 20% din energia consumată în UE provine din surse regenerabile. Acest procent reprezintă mai mult decât dublu față de 2004. Ținta actuală de 32% a UE pentru 2030 este revizuită în sus, împreună cu obiective actualizate pentru clădiri, sisteme de încălzire și răcire și industrie. În septembrie 2023, Parlamentul a votat acordul la care a ajuns cu Consiliul și prin care se stabilește un nou obiectiv de 42,5% surse de energie regenerabile până în 2030. Statele UE sunt încurajate să țintească spre un procentaj de 45%.


Citiți mai multe despre obiectivele UE în materie de energie regenerabilă.Autorizații pentru centrale cu energie regenerabilă


În contextul agresiunii Rusiei în Ucraina și pentru a reduce dependența UE de combustibili fosili ruși, Parlamentul a votat în decembrie 2022 măsuri suplimentare pentru mărirea ponderii surselor regenerabile în UE cu mult înainte de 2030.

Eurodeputații au cerut emiterea mai rapidă a autorizațiilor pentru instalații noi sau adaptate ce folosesc surse regenerabile de energie, cum ar fi panourile solare și turbinele eoliene.

Noile instalații din „zonele de accelerare a proiectelor de energie din surse regenerabile” (definite de fiecare stat membru) vor trebui să obțină autorizații în termen de 9 luni. Fiecare stat UE trebuie să notifice capacitatea de a instala regenerabile într-un ritm mai rapid. Dacă autoritatea competentă nu răspunde până la termenul limită, lipsa unui răspuns va fi considerată aprobare tacită.

Noile instalații din afara acestor zone trebuie să primească autorizație în maximum 18 luni, iar procedura de autorizare pentru adaptarea instalațiilor existente nu trebuie să depășească șase luni.

Zonele de accelerare a proiectelor de energie din surse regenerabile definite de statele UE trebuie să evite sau să minimizeze impactul negativ asupra mediului. Zonele protejate cum ar fi siturile Natura 2000, parcurile și rezervațiile naturale, rutele de migrație ale animalelor trebuie excluse. Europarlamentarii doresc ca cetățenii să fie implicați în deciziile privind instalarea centralelor și în definirea zonelor de accelerare.

Deputații europeni au votat, de asemenea, o obligație pentru statele UE să elibereze autorizații de instalare a panourilor solare pe clădiri în termen de o lună. Pentru instalațiile de putere mică, sub 50kW, va fi suficientă o simplă procedură de notificare. Instalarea panourilor solare va fi scutită de obligația de a efectua o evaluare a impactului asupra mediului, conform eurodeputaților. Procesul de eliberare a autorizației de instalare a pompelor de căldură nu trebuie să depășească o lună.

  Pariul pentru hidrogen regenerabil


  Atunci când hidrogenul este folosit ca sursă de energie, acesta nu emite gaze cu efect de seră, ceea ce înseamnă că poate ajuta la decarbonizarea sectoarelor în care este greu de scăzut emisiile de CO2. Se estimează că hidrogenul ar putea asigura 20-50% din cererea de energie a UE în transport și 5-20% în industrie până în 2050.

  Cu toate acestea, pentru a fi sustenabil, hidrogenul trebuie produs din energie electrică regenerabilă. Deputații au insistat asupra importanței distincției clare între hidrogenul regenerabil și hidrogenul cu emisii scăzute de carbon, precum și pentru eliminarea treptată a hidrogenului produs pe bază de combustibili fosili.

  Deputații susțin o creștere a folosirii hidrogenului și un sistem mai simplu de garantare a originii acestuia, în propunerile lor de actualizare a regulilor UE privind energia regenerabilă.

  Stimularea energiei regenerabile offshore


  În prezent, vântul este singura sursă de energie regenerabilă offshore utilizată la scară comercială, dar UE analizează și alte surse, cum ar fi energia mareelor sau a valurilor, energia solară de la panouri plutitoare și folosirea algelor pentru biocombustibili.

  Comisia Europeană a propus o strategie a UE pentru a crește dramatic producția de energie electrică din surse regenerabile offshore. Numai capacitatea eoliană offshore ar putea crește de la 12 GW astăzi la 300 GW până în 2050. Parlamentul își va prezenta poziția ulterior.

  Opțiunea pentru combustibili alternativi


  Întrucât transportul rutier produce aproximativ o cincime din emisiile de carbon ale UE, aceasta dorește să înlocuiască combustibilii fosili cu combustibili regenerabili și cu emisii scăzute de carbon. Combustibilii regenerabili includ combustibili din biomasă și biocombustibili, combustibili sintetici și parafinici, inclusiv amoniacul, toate produse cu energie regenerabilă.

  În plus, trecerea la vehicule cu emisii zero trebuie să fie însoțită de o infrastructură cuprinzătoare de stații de reîncărcare și alimentare.

  În iulie 2023, Parlamentul a adoptat noi reguli privind infrastructura necesară pentru a face stațiile de reîncărcare și alimentare mai accesibile în Europa. Va trebui să existe zone de încărcare electrică pentru mașini la cel puțin fiecare 60 de kilometri de-a lungul principalelor drumuri ale UE până în 2026 și zone de încărcare pentru camioane și autobuze la fiecare 120 de kilometri până în 2028.


  Citiți mai multe despre combustibilii alternativi.


  Finanțarea infrastructurilor energetice verzi


  UE a revizuit regulile privind finanțarea proiectelor transfrontaliere de infrastructură energetică pentru a-și îndeplini obiectivele climatice. Noile reguli vizează eliminarea treptată a finanțării UE pentru proiectele de gaze naturale și redirecționarea banilor către infrastructura necesară hidrogenului și pentru captarea și stocarea carbonului.

  Regulile au intrat în vigoare în iunie 2022. Deputații europeni au promovat cu succes mai multe proiecte de energie regenerabilă offshore și pentru integrarea acestora în rețelele UE. Toate proiectele noi de infrastructură trebuie să contribuie la obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și 2050, punând capăt efectiv sprijinului UE pentru infrastructura bazată pe combustibili fosili.


  Citiți mai multe despre finanțarea infrastructurii energetice transfrontaliere.


  Asigurarea unei tranziții energetice juste


  Pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile și întreprinderile mici pe perioada acestei tranziții energetice, UE dorește să înființeze Fondul Social pentru Climă, cu un buget estimat de 16,4 miliarde EUR până în 2027, care poate ajunge la 72 miliarde EUR până în 2032.

  Fondul ar include stimulente pentru trecerea la surse regenerabile, precum și măsuri de reducere a taxelor și facturilor energetice, stimulente pentru renovarea clădirilor și pentru folosirea de mașini partajate, precum și dezvoltarea unei piețe second-hand pentru vehicule electrice.

  Parlamentul negociază în prezent cu guvernele UE cu privire la fond.


  Citiți mai multe despre Fondul Social pentru Climă.