Euro: Aké sú podmienky jeho prijatia a kto je na rade?

16. júla bude Európsky parlament hlasovať o tom, či podporí vstup Litvy do menovej únie. Krajina sa chystá prijať euro už na budúci rok. Európska komisia vo svojej júnovej konvergenčnej správe potvrdila, že Litva spĺňa takzvané maastrichtské kritériá na prijate jednotnej meny. Konečné rozhodnutie vydá Rada EÚ koncom júla. Prečítajte si o tom, ako sa hodnotí pripravenosť krajín na vstup do eurozóny, ktorá má momentálne 18 členov.

Litovská jednoeurovka
Takto by mala vyzerať litovská jednoeurovka - ©BELGAIMAGE/AFP/P.MALUKAS

18 a 8 je dokopy 26. Čo s ostatnými dvomi štátmi?


Konvergenčné správy sa publikujú najmenej raz za dva roky alebo na požiadanie členského štátu. Hodnotia sa v nich len tie krajiny, ktoré ešte neprijali euro, no ktoré ho podľa zmlúv EÚ skôr či neskôr musia prijať. Predtým sú však povinné splniť prísne hospodárske konvergenčné kritériá - tzv. maastrichtské kritériá. Na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Dánsko sa vzťahuje výnimka, ktorá im umožňuje ostať mimo eurozóny.

V pravom stĺpci nájdete odkaz na mapu obsahujúcu informácie o tom, ktorá krajina a kedy prijala euro.


Maastrichtské kritériá


Tieto kritériá boli zavedené Maastrichtskou zmluvou v roku 1992. Musia ich splniť všetky členské štáty, ktoré chcú prijať euro.


Ročná miera inflácie nesmie prekročiť priemernú mieru inflácie troch členských štátov s najvyššou cenovou stabilitou o viac ako 1,5 percentuálneho bodu.
Deficit verejných financií nesmie prekročiť 3 % DPH.
Hrubý vládny dlh nesmie presiahnuť 60 % DPH, s výnimkou prípadu, keď sa pomer dostatočne zmenšuje a približuje sa k referenčnej hodnote uspokojivým tempom.
Dlhodobá úroková sadzba nesmie presiahnuť priemerné úrokové sadzby troch členských štátov s najvyššou cenovou stabilitou o viac ako 2 percentuálne body.
Krajina musí byť počas minimálne 2 rokov členom mechanizmu výmenných kurzov, ktorého úlohou je limitovať fluktuáciu národnej meny voči euru.


Okrem toho musí byť legislatíva krajiny v súlade so všetkými požiadavkami na prijatie eura, ktoré sú uvedené v zmluvách, najmä čo sa týka nezávislosti a úloh ich centrálnych bánk.


Ako prebieha rozhodovanie o prijatí eura?


Prvým krokom je pozitívna konvergenčná správa o pripravenosti krajiny. Komisia následne podáva návrh o prijatí eura, o ktorom rozhodujú ministri v Rade po tom, ako Európsky parlament vydá svoje stanovisko.


Čo predchádzalo prijatiu eura v Lotyšsku:


5. marca 2013: Lotyšsko predložilo formálnu žiadosť o posúdenie konvergencie.
5. júna: Európska komisia spoločne s Európskou centrálnou bankou publikovali konvergenčnú správu, v ktorej potvrdili, že Lotyšsko je pripravené prijať euro.
21. júna: Krajiny eurozóny súhlasia s návrhom Komisie, podľa ktorého sa má Lotyšsku umožniť prijať euro.
27. - 28. júna: Vedúci predstavitelia EÚ na zasadnutí Európskej rady zhodnotili, že Lotyšsko spĺňa konvergenčné kritériá.
3. júla: Stanovisko Európskeho parlamentu
9. júla: Rozhodnutie Rady ECOFIN o prijatí eura v Lotyšsku.
1.januára 2014: Lotyšsko prijíma euro za svoju menu