Obehová ekonomika - legislatívny balík a ciele EÚ v oblasti recyklácie

Nový legislatívny balík o obehovej ekonomike stanovuje pre EÚ ambiciózne ciele v rámci recyklácie a skládok komunálneho odpadu. Prečítajte si, dokedy budeme musieť tieto ciele splniť.

ruka dáva banánovú šupku do koša
EÚ chce, aby sme v budúcnosti recyklovali a kompostovali viac ako doteraz. ©AP Images/European Union-EP

Efektívnejšie nakladanie s odpadom je prvým krokom k obehovému hospodárstvu, v ktorom sa produkty a materiály recyklujú alebo opätovne používajú. V pondelok 16. apríla budú europoslanci diskutovať o legislatívnom balíku pre obehové hospodárstvo, ktorý stanovuje fixné termíny pre nové právne záväzné ciele na recykláciu odpadov a redukciu skládok komunálneho odpadu.

 

Ambicióznejšie ciele EÚ v oblasti odpadu

 

Spoločný cieľ EÚ je zvýšiť objem recyklovaného komunálneho odpadu na 55% do roku 2025, na 60% do roku 2030 a na 65% do roku 2035.

EÚ chce zvýšiť aj podiel recyklovaných obalov - na 65% do roku 2025 a na 70% do roku 2030. Ciele pre jednotlivé materiály sa však rôznia, tu uvádzame ich prehľad:

 

 

Do  2025

Do 2030

Všetky obaly

65%

70%

Plasty

50%

55%

Drevo

25%

30%

Železné kovy

70%

80%

Hliník

50%

60%

Sklo

70%

75%

Papier a kartón

75%

85%

 

Na skládky chce EÚ do roku 2035 ukladať maximálne 10%  komunálneho odpadu.

Všadeprítomný odpad a jeho negatívne dôsledky

 

Narastajúci odpad, ktorý produkuje naša konzumná spoločnosť, má mnohé negatívne dopady na:  

životné prostredie: skládky komunálneho odpadu môžu kontaminovať chemikáliami a škodlivými látkami vodu a pôdu,

klímu: skládky produkujú metán, jeden zo skleníkových plynov,

zdravie: potenciálne znečistenie vody a pôdy v okolí skládok môže mať negatívne dopady na ľudské zdravie,

hospodárstvo: strata niektorých cenných materiálov.

Napriek tomu, že hospodárenie s odpadom sa za posledné desaťročia zlepšilo naprieč celou EÚ, stále viac ako štvrtina komunálneho dopadu končí na skládkach a menej ako polovica tohoto odpadu je recyklovaná či kompostovaná. Medzi jednotlivými členskými krajinami tu však existujú výrazné rozdiely. Na Slovensku sa napríklad recykluje alebo kompostuje len 23% odpadu a až 66% končí na smetiskách.