Ktoré krajiny a odvetvia vypúšťajú najviac emisií skleníkových plynov (infografika)

Pozrite sa, ktoré krajiny a odvetvia ako v EÚ, tak aj na celom svete, najviac zaťažujú životné prostredie skleníkovými plynmi.

Emisie skleníkových plynov prispievajú k urýchleniu klimatických zmien. Kto sú najväčší producenti? Ktorý sektor produkuje najviac emisií?

Množstvo emisií skleníkových plynov za rok v EÚ

Greenhouse gas emissions produced in the EU and the share of various gases
SK-GHG-v2-01

Ako znázorňuje infografika vyššie, najviac vypúšťaným plynom do ovzdušia je CO2. Tento plyn vzniká pri všetkých bežných aktivitách ľudí. Ostatné skleníkové plyny sú síce v ovzduší v menšej koncentrácii, no zachytávajú teplo niekoľkonásobne viac, než CO2. Napríklad metán je v priebehu 20 rokov viac ako 80-krát silnejší ako CO2.


Zistite viac o rôznych druhoch skleníkových plynov, ich pôvode a vplyve na globálne otepľovanie.


Emisie skleníkových plynov podľa sektorov v EÚ

Greenhouse gases emissions by sector in the EU
SK-GHG-v2-02

Podľa šiestej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) sú emisie skleníkových plynov z ľudskej činnosti zodpovedné za globálne otepľovanie o približne 1,1 °C od začiatku 20. storočia. Medzi tieto činnosti patrí napríklad spaľovanie uhlia, ropy a plynu, odlesňovanie a poľnohospodárstvo.


Nižšie uvedený graf zobrazuje emisie skleníkových plynov v EÚ v roku 2019 rozdelené podľa hlavných zdrojových sektorov. Energetika je zodpovedná za 77,01 % emisií skleníkových plynov v roku 2019, z čoho asi tretinu pripadá na dopravu. Emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva prispievajú 10,55 %, priemyselné procesy a používanie produktov 9,10 % a odpadové hospodárstvo 3,32 %.


Zistite viac, ako chce EÚ zredukovať emisie CO2.Emisie skleníkových plynov v EÚ a vo svete

Obsah vysvetlený pod nadpisom „Emisie skleníkových plynov v EÚ a vo svete“
Celkové emisie skleníkových plynov na krajinu EÚ v roku 2019

Vyššie uvedené grafy znázorňujú krajiny EÚ podľa celkových emisií skleníkových plynov (GHG) v roku 2019 a infografika nižšie zobrazuje najväčšie emisie skleníkových plynov na svete v roku 2015. EÚ je tretím najväčším producentom emisií po Číne a Spojených štátoch, za ňou nasleduje India a Rusko.

Skleníkové plyny zostávajú v atmosfére niekoľko rokov až tisíce rokov. Ako také majú globálny vplyv bez ohľadu na to, kde boli prvýkrát spustené.

Obsah vysvetlený pod nadpisom „Emisie skleníkových plynov v EÚ a vo svete“
Krajiny vypúšťajúce v roku 2015 najviac skleníkových plynov na svete

Čo sú skleníkové plyny?

  • Sú to plyny, ktoré sa v atmosfére správajú ako sklo na skleníku, vstrebávajú slnečnú energiu a teplo zo zemského povrchu a zabraňujú tomu, aby energia a teplo mohli voľne uniknúť do vesmíru.
  • Zadržiavaním tepla a svetla skleníkové plyny umožňujú vznik a udržanie života na Zemi.
  • Skleníkové plyny vznikajú aj prirodzene vo vesmíre, no činnosťou ľudí týchto plynov pribudlo také množstvo, že spôsobujú globálne otepľovanie.

Ďalšie informácie