Nové limity na emisie CO2 z áut a dodávok v skratke

S cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v sektore cestnej dopravy EÚ od roku 2035 zakazuje predaj nových osobných automobilov a dodávok so spaľovacími motormi.

V snahe dosiahnuť svoje ambiciózne ciele v oblasti klímy EÚ reviduje právne predpisy v odvetviach spadajúcich pod balíček „Fit for 55“. Patrí medzi ne aj doprava, jediné odvetvie, v ktorom sú emisie skleníkových plynov stále vyššie ako v roku 1990 a vzrástli o viac ako 25 %. Doprava predstavuje pätinu celkových emisií EÚ.

Cestná doprava predstavuje najväčší podiel emisií z dopravy a v roku 2021 bola zodpovedná za 72 % všetkých emisií skleníkových plynov z vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v EÚ.


Prečo práve osobné automobily a dodávky?


Osobné automobily a dodávky (ľahké úžitkové vozidlá) produkujú približne 15 % celkových emisií CO2 v EÚ.

Sprísnenie emisných noriem pre automobily by pomohlo dosiahnuť klimatické ciele EÚ do roku 2030.


Dnešná situácia


Priemerné emisie CO2 z nových osobných automobilov v roku 2019 boli 122,3 g CO2/km, čo je lepšie ako cieľ EÚ na obdobie rokov 2015 - 2019, ktorý je stanovený na 130 g CO2/km, ale výrazne nad cieľom 95 g/km stanoveným pre rok 2021 a neskôr.

Počet elektromobilov rýchlo rastie a v roku 2020 predstavoval 11 % novo registrovaných osobných automobilov.


Ďalšie fakty a čísla nájdete v našej infografike.


Nové ciele


Nové právne predpisy stanovujú cestu k nulovým emisiám CO2 pre nové osobné a dodávky v roku 2035. Strednodobé ciele zníženia emisií do roku 2030 sú stanovené na 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky.

Ciele sú vyjadrené v percentách, pretože norma 95 g/km sa bude musieť prepočítať podľa nového prísnejšieho emisného testu, ktorý lepšie odráža skutočné jazdné podmienky.

Revidované právne predpisy pre zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami by mali pomôcť občanom (lepšia kvalita ovzdušia, úspora energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla) a mali napomôcť stimulovaniu inovácií v oblasti technológií s nulovými emisiami. 

Parlament a členské krajiny EÚ dosiahli dohodu na finálnej verzii pravidiel v októbri 2022. Táto dohoda bola schválená Parlamentom vo februári 2023 a prijatá Radou v marci 2023. Následne pravidlá vstúpili do platnosti v apríli 2023

Okrem toho EÚ plánuje zabezpečiť viac elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc na hlavných cestách. V júli 2023 Parlament prijal nové pravidlá, podľa ktorých sa majú do roku 2026 rozmiestniť elektrické nabíjacie stanice pre automobily na hlavných cestách každých 60 kilometrov, ako aj vodíkové čerpacie stanice aspoň každých 200 kilometrov do roku 2031. Pred nadobudnutím účinnosti musí tieto pravidlá schváliť Rada.

 

Viac o emisiách z dopravy: