Ako sprístupniť výrobky a služby pre ľudí s postihnutím (video)

Kľúčové výrobky a služby by mali byť dostupnejšie aj pre staršie osoby a ľudí so zdravotným postihnutím. Zaistiť to má Európsky akt prístupnosti, ktorý parlament schválil 13. marca.

Európsky akt o prístupnosti: lepší prístup pre postihnutých občanov

Európsky akt prístupnosti plénom schválilo 13. marca. Táto smernica je krokom k spravodlivejšej a inkluzívnej Európe a mala by zlepšiť život starších ľudí a ľudí s hendikepom.

Pomoc pro desiatky miliónov ľudí

V EÚ žije viac ako 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. Mnohé z nich sa stretávajú s ťažkosťami pri každodenných činnostiach, ako je napríklad používanie smartfónov, počítačov, elektronických kníh. Náročné je pre nich kupovanie lístkov v automatoch alebo vyberanie peňazí z bankomatu. Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím by mala EÚ a jej členské štáty zaistiť, aby boli výrobky a služby prístupne aj pre týchto ľudí.

Nové pravidlá by mali hendikepovaným a starším osobám pomôcť plne sa zapojiť do spoločnosti. Zároveň majú povzbudiť firmy, aby v tejto oblasti podporovali inovácie.

Sprístupnenie kľúčových výrobkov a služieb

  • Automaty na lístky
  • Bankomaty a platobné samoobslužné terminály
  • Počítače a operačné systémy
  • Smartfóny, tablety, televízne zariadenia
  • Prístup k audiovizuálnym službám, e-knihám
  • Elektronické obchody
  • Niektoré prvky dopravných služieb
  • Elektronická komunikácia vrátane tiesňového volania 112

Napríklad bankomaty budú povinne vybavené dierkami pre slúchadlá, aby si prostredníctvom hlasových pokynov mohli peniaze vybrať aj nevidiaci. Klávesnice budú disponovať hmatovým značením.

Príležitosti pro zákazníkov i podniky

Vďaka tomu, že Únia prijala jednotné pravidlá, nemusia členské štáty tvoriť vlastnú legislatívu, ktorá by mohla byť rozdielna a fragmentovať spoločný trh. Okrem toho smernica uľahčí firmám predávať ich produkty a služby všade na jednotnom trhu.

Pre spotrebiteľov sa zvýši ponuka a znížia sa náklady na prístupné výrobky a služby. Starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím už nebudú natoľko závislí na pomoci druhým, čo môže mať v dlhodobom horizonte priaznivý dopad na štátne financie.

Pre niektoré mikropodniky (firmy s menej ako 10 zamestnancami a ročným obratom nižším ako dva milióny eur) by mohli platiť určité výnimky z nových pravidiel. No aj tieto firmy by mali byť motivované k výrobe a poskytovaniu služieb, ktoré budú zodpovedať požiadavkám prístupnosti. S vykonávaním právnych predpisov by im mali pomáhať členské štáty.


Ďalšie kroky

Konečnú podobu legislatívy ešte musia formálne schváliť ministri členských krajín. Štáty EÚ potom budú mať tri roky na to, aby nové pravidlá zapracovali do svojej legislatívy a šesť rokov na to, aby ich začali uplatňovať.