Emisie CO2 z automobilov: fakty a čísla (infografika)

Viete, koľko emisií oxidu uhličitého produkujú osobné autá? Sú elektrické autá naozaj ekologickejšie? Podrobnosti zistíte v našej infografike.

Emisie CO2 z dopravy - baner
Emisie CO2 z dopravy - baner

Doprava bola zodpovedná za štvrtinu všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ v roku 2019, pričom podľa správy Európskej environmentálnej agentúry sa na týchto emisiách podieľala cestná doprava 71,7 percentami.

Ako súčasť úsilia o zníženie emisií CO2 a dosiahnutia cieľa, aby Európa dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050 v súlade s plánom Európskej zelenej dohody, je potrebné do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy o 90 % v provnaní s úrovňami z roku 1990.

Infografika zobrazujúca ako sa v období 1990 - 2019 v rôznych sektoroch znižovali emisie skleníkových plynov, okrem vnútroštátnej dopravy.
Emisie v EÚ

Rastúce emisie v doprave

Doprava je jediným sektorom, v ktorom sa emisie skleníkových plynov počas troch posledných dekád zvýšili, a to o 33,5 % v období 1990 až 2019.

Výrazné zníženie emisií CO2 z dopravy nebude jednoduché, pretože tempo znižovania emisií sa spomalilo.

Podľa súčasných prognóz sa emisie z dopravy do roku 2050 znížia len o 22 %, čo je stále ďaleko od stanovených ambícií.

Inforgrafika zobrazujúca podiel cestnej dopravy (71,7 %) na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ v roku 2019, kde osobné autá majú najväčší podiel (60,6 %).
Emisie z dopravy v EÚ

Osobné autá sú najväčšími znečisťovateľmi

Osobná cestná doprava tvorí až pätinu celkových emisií v EÚ, emisie CO2 z osobnej dopravy sa významne líšia od zvoleného spôsobu dopravy.

Osobné autá sa zaraďujú medzi najväčších emitentov CO2, na celkových emisiách vytvorených v doprave sa podieľajú až so 60,6 percentami. Vzhľadom na priemerný počet pasažierov v jednom aute, ktorý v roku 2018 tvoril 1,6 osoby, môžu napomôcť k zníženiu emisií aj aleternatívne spôsoby ako sú zdieľanie áut, využívanie verejnej dopravy, doprava bicyklom alebo chôdza.

Sú elektrické autá naozaj ekologickejšie?

Snahy obmedziť emisie CO2 sa vydávajú dvomi cestami: jednou je zvyšovanie účinnosti spaľovacích motorov a druhou prechod na iné palivá a pohony. V roku 2019 väčšina cestnej dopravy (66,7 %) v EÚ využívala naftu ako palivo, benzín ako palivo tvoril štvrtinu (24,55 %).

Využívanie elektrických áut je na vzostupe, v roku 2021 tvorili elektrické osobné autá už 17,8 % všetkých registrácií, čo predstavuje významný nárast v porovnaní s rokom 2020 (10,7 %).

Predaj elektrických vozidiel (elektrické vozidlá na batérie a plug-in hybridné elektrické vozidlá) od roku 2017 prudko vzrástol a strojnásobil sa v roku 2020, keď začali platiť súčasné ciele týkajúce sa emisií CO2.

Elektrické dodávky tvorili v roku 2021 3,1 % podielu na trhu nových registrovaných dodávok.

V debate o ekologickejšej doprave však nesmieme zabúdať na otázku, koľko skleníkových plynov vypustí automobil nielen počas premávky, alebo nakoľko znečisťuje životné prostredie jeho výroba a likvidácia. Faktom zostáva, že výroba a likvidácia elektrických áut zaťažuje životné prostredie viac, ako je tomu u bežných áut. Úroveň emisií závisí od toho, akým spôsobom je vyrábaná elektrina, na ktorú jazdia.

Vzhľadom na energetický mix v Európe sa elektrické vozidlá ukázali byť čistejšie ako autá so spaľovacím motorom na benzín. Ak sa v budúcnosti zvýši podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov, tak by elektromobily mohli byť ešte šetrnejšie k životnému prostrediu. K tomu môžu tiež prispieť opatrenia EÚ, ktoré by mali zabezpečiť to, aby boli batérie udržateľnejšie.

Infografika zobrazujúca vývoj a predpovede emisií CO2 z nových osobných automobilov v bodobí 2010 - 2030.
Vývoj emisií CO2 z nových osobných automobilov

Ciele EÚ s cieľom znížiť emisie z cestnej dopravy

EÚ zavádza nové ciele v oblasti emisií CO2, ktorých cieľom je znížiť škodlivé emisie z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (dodávok).

Nové právne predpisy stanovujú cestu k nulovým emisiám CO2 pre nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá v roku 2035. Strednodobé ciele zníženia emisií do roku 2030 sú stanovené na 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky. Parlamentný výbor pre životné prostredie podporil cieľ do roku 2035 v máji 2022

Parlament a krajiny EÚ dosiahli dohodu o konečnej podobe pravidiel v októbri 2022. Parlament dohodu schválil vo februári 2023 a ešte ju musí formálne schváliť aj Rada.

Ďalšie informácie o nových cieľoch v oblasti emisií CO2 pre automobily a o zákaze predaja nových benzínových a dieselových automobilov v EÚ od roku 2035.


Ďalšie opatrenia EÚ týkajúce sa zníženia emisií z dopravy

S cieľom znížiť emisie z cestnej dopravy má EÚ v úmysle doplniť navrhované ciele CO2 pre osobné automobily a dodávky o:

nový systém obchodovania s emisiami (ETS) pre cestnú dopravu a budovy
• zvýšený podiel obnoviteľných dopravných palív
• odstránenie daňových výhod pre fosílne palivá
• revíziu právnych predpisov o infraštruktúre alternatívnych palív s cieľom rozšíriť kapacitu

Poslanci Európskeho parlamentu okrem stanovenia cieľov pre emisie automobilov skúmajú aj ďalšie opatrenia, ktoré majú pomôcť EÚ splniť tento záväzok v odvetví dopravy, najmä v prípade lietadiel a lodí, vrátane zahrnutia námornej dopravy do systému obchodovania s emisiami; revízie schémy pre letectvo; a navrhovania udržateľnejších palív pre letectvo a námornú dopravu.