Sedem politických skupín Európskeho parlamentu

Európsky parlament má 705 europoslancov a europoslankýň. Títo sú rozdelení do siedmich politických skupín.

Rozdelenie kresiel podľa politických skupín k 16. februáru 2023, NI značí skupinu nezaradených poslancov
Rozdelenie kresiel podľa politických skupín k 16. februáru 2023, NI značí skupinu nezaradených poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu sú zoskupení do politických skupín. Tieto skupiny ich združujú nie na základe ich národnosti, ale politickej orientácie.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu musí mať skupina minimálne 23 členov, ktorí pochádzajú z aspoň štvrtiny členských krajín (čiže 7). Každý poslanec môže byť členom len jednej skupiny, no môže sa rozhodnúť ostať aj nezaradený (takíto poslanci označení ako NI, z francúzskeho termínu non-inscrits). Momentálne je nezaradených 46 poslancov.

Politické skupiny je možné vytvoriť kedykoľvek počas volebného obdobia. Momentálne je ich sedem, ktoré spĺňajú požadované kritériá.

Politické skupiny majú oproti nezaradeným poslancom určité výhody. Zohrávajú dôležitú úlohu pri zostavovaní parlamentnej agendy, ich členom sa počas debát ujde viac času, majú viac kancelárskych priestorov, viac personálu a väčší rozpočet na organizovanie schôdzí a komunikáciu. Okrem toho rozhodujú o zostavovaní parlamentných výborov a delegácií.

V tabuľke uvádzame politické skupiny zoradené podľa veľkosti k 16. februáru 2023. 


Názov skupiny

Predseda a podpredseda

Počet poslancov

Skupina Európskej ľudovej strany (EPP)

Manfred Weber (Nemecko). Europoslancom je už po štvrtý krát, skupine predsedá od roku 2014.

176

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D)

Iratxe García (Španielsko). Europoslankyňou je od roku 2004.

144

Renew Europe

Stéphane Séjourné (Francúzsko). Svoj poslanecký mandát vykonáva od roku 2019. 

102

Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia

Terry Reintke (Nemecko) a Philippe Lamberts (Belgicko). Reintke sa stala poslankyňou v roku 2014 a spolupredsedníčkou skupiny v roku 2022. Lamberts je poslancom od roku 2009 a spolupredsedom skupiny od roku 2014.

71

Identity and Democracy (ID)

Marco Zanni (Taliansko). Europoslanec od roku 2014.

64

Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

Ryszard Legutko (Poľsko) a Nicola Procaccini (Taliansko). Legutko je europoslancom od roku 2009, spolupredsedom sa stal v roku 2017. Procaccini sa stal poslancom v roku 2019 a spolupredsedom skupiny v roku 2023.

64

The Left (Ľavica)

Spolupredsedovia: Manon Aubry (Francúzsko) bola za europoslankyňu zvolená v roku 2019 a Martin Schirdewan (Nemecko) je europoslancom od roku 2017.

38

Ak si chcete porovnať, aké boli skupiny v predošlom volebnom období a koľko mali členov, pozrite sa na webovú stránku s výsledkami volieb.