Kvíz: Koľko toho viete o ľudských právach v EÚ?

Rešpektovanie ľudských práv je jedným z hlavných princípov, na ktorých EÚ stojí. Koľko toho o nich viete? Otestujte sa v našom kvíze.

farebné trojuholníky
Take part in our human rights quiz

Ako občan EÚ máte mnohé práva. EÚ sa snaží o ich ochranu nielen vo svojich členských štátoch, ale na celom svete. Európsky parlament pravidelne upriamuje pozornosť na túto problematiku. Vedie debaty o ich porušovaní, prijíma uznesenia a udeľuje ocenenia pre ľudskoprávnych aktivistov.


Viete, ako EÚ chráni a podporuje ľudské práva? Otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.