Rozhovor s predsedom podvýboru pre daňové otázky: musíme zabrániť pretrvávaniu daňových rajov v EÚ

Nový podvýbor Parlamentu pre daňové otázky sa má stať európskym centrom pre diskusiu o daňových záležitostiach, sľubuje novozvolený predseda Paul Tang (S&D, Holandsko)

Poslanec Paul Tang počas rozhovoru
Holandský poslanec Paul Tang sa stal predsedom nového podvýboru EP pre daňové otázky

Na čo sa bude nový podvýbor pre dane FISC zameriavať?

Nachádzame sa v kritickej fáze. Vlády – oprávnene – míňajú miliardy na záchranu životov a živobytia. Vzniknuté dlhy však bude treba splatiť. Po poslednej kríze sme sa dopustili dvojnásobnej chyby v podobe úsporných opatrení a zvýšenia daní v strednej vrstve. Iba najbohatšia vrstva ostala bez ujmy. Tentokrát to bude musieť byť inak. Hľadaním spôsobu, ako zdaniť tých, ktorí neprispievajú spravodlivým podielom, t. j. najbohatšie vrstvy a veľké korporácie, nám pomôže prekonať túto krízu férovým spôsobom a zachovať dôveru našich občanov. Iba podniky sa každoročne vyhýbajú plateniu daní vo výške 50-190 miliárd EUR. Podvýbor FISC bude bojovať proti tejto nespravodlivosti uprostred hospodárskeho systému. Tiež sa budeme snažiť o to, aby sa daňový systém stal hnacou silou v oblasti udržateľnosti. Ak využijeme zdaňovanie tak, aby platili znečisťovatelia, môžeme stimulovať inovácie a vyčistiť naše životné prostredie.

 

Daňové výbory v Parlamente boli v minulosti vyšetrovacími výbormi a boli zriadené s cieľom preskúmať aktuálne škandály ako Lux Leaks a Panama Papers. Prečo je potrebný stály výbor?

 

Odkedy som pred piatimi rokmi nastúpil do Parlamentu sme daňové výbory mali takmer stále! Ale akonáhle uverejnili svoju správu, boli rozpustené len na to, aby mohli byť znovu zriadené kvôli ďalšiemu daňovému škandálu. So stálym výborom môžeme pokračovať v cennej práci predchádzajúcich výborov, pokiaľ ide o zisťovanie faktov a zvyšovanie informovanosti verejnosti, taktiež sa ale môžeme zamerať aj na dlhodobé hľadisko. Môžeme napríklad nadväzovať trvalé vzťahy s národnými parlamentmi a medzinárodnými organizáciami. V tomto smere sa podvýbor FISC naozaj stane európskym centrom pre diskusiu v daňových otázkach.

 

EÚ nemá veľa právomocí v oblasti daní. Akú zmenu môže váš výbor priniesť?

 

Ako sa ukázalo v prípade predchádzajúcich daňových výborov, veľká časť toho, čo sa deje, zostane skrytá. Presadzovaním transparentnosti a odkrývaním faktov tak, aby ich každý videl, budeme ďalej podnecovať zmenu. Občania sa dožadujú zmeny a tento výbor chce byť ich zástupcom na európskej scéne.

 

V posledných rokoch došlo k mnohým odhaleniam a únikom v súvislosti s celosvetovými daňovými únikmi, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí. Ako podľa vás EÚ zareagovala?

Medzi prístupom EÚ k jej členom a k nečlenským štátom bol nevyhnutne veľký rozdiel. Zoznam daňových rajov mimo EÚ pomohol vytvoriť tlak na dobre známe daňové raje. Nie je ani zďaleka dokonalý, ako vyplýva z nedávneho vyňatia Kajmanských ostrovov zo zoznamu, ale je to dobrý začiatok. Tlak na členské štáty EÚ musel na druhej strane prísť zo strany Európskeho parlamentu. V marci 2019 sme označili sedem členských štátov EÚ vrátane mojej rodnej krajiny Holandska za daňové raje. Toto verejné pranierovanie v Holandsku veľmi pomohlo posunúť diskusiu, pričom čoraz viac krajanov a krajaniek priznáva, že sú potrebné tvrdé reformy. Sedem daňových rajov stojí vlády iných členských krajín EÚ každoročne viac ako 40 miliárd EUR! Toto nemôže ďalej pokračovať a ja verím, že v kontexte mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vzrastie tlak na vlády. Komisia sa musí vyjadriť veľmi jasne: daňové raje v EÚ by mali zreformovať svoje daňové systémy, inak plány na podporu obnovy a odolnosti nebudú schválené.