Čo je Akt o digitálnych trhoch a Akt o digitálnych službách?

Dva schválené legislatívne návrhy EÚ zmenia digitálne prostredie. Zistite, o čom je Akt o digitálnych trhoch a Akt o digitálnych službách.

Prelomové digitálne pravidlá prijaté 5. júla vytvoria bezpečnejšie, férovejšie a transparentné online prostredie.


Digitálne online platformy a ich vplyv


Počas posledných dvoch dekád sa online platformy stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov a je ťažké si predstaviť, že by sme sa v online priestore nenarazili na spoločnosti ako Amazon, Google alebo Facebook.

Aj keď výhody, ktoré tieto spoločnosti prinášajú sú zrejmé, ich dominantné postavenie im dáva príliš veľkú výhodu v porovnaní s ich konkurentmi, ale tiež, a čo je dôležitejšie, majú vplyv na demokraciu, základné práva, spoločnosť a ekonomiku. Títo giganti často určujú ďalší smer v inováciách, spotrebiteľských voľbách a plnia úlohu tzv. „gatekeepers”, čiže strážcov medzi biznisom a užívateľmi.

Na riešenie tejto nerovnováhy EÚ aktualizuje existujúce pravidlá o digitálnych službách s názvom Akt o digitálnych trhoch (DMA) a Akt o digitálnych službách (DSA). Tieto dva zákony vytvoria súbor jednotných pravidiel aplikovateľných v celej EÚ.

viac ako 100,000

online platforiem pôsobí na trhu v EÚ, z toho viac ako 90 % z nich sú malé a stredne veľké podniky (SMEs)

Zistite viac o tom, ako EÚ formuje digitálnu transformáciu.


Regulácia praktík veľkých hráčov: Akt o digitálnych trhoch


Účelom tejto regulácie je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky digitálne spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť. Tento akt sa postará o jasné pravidlá pre veľké online spoločnosti s cieľom zabrániť im v ukladaní nespravodlivých podmienok podnikom a spotrebiteľom. Lepšie hodnotenie služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou, nemožnosť odstrániť predinštalovaný softvér alebo aplikácie sú ukážkami takýchto neférových praktík, ktorým chce nová legislatíva zabrániť.

Vplyvom pravidiel sa má zlepšiť tiež interoperabilita medzi jednotlivými platformami pre zasielanie správ - používatelia malých alebo veľkých platforiem si budú môcť vymieňať správy, posielať súbory alebo uskutočňovať videohovory naprieč aplikáciami na zasielanie správ.

Nové pravidlá by mali zvýšiť inovácie, rast a konkurencieschopnosť a pomôžu malým spoločnostiam a start-upom konkurovať veľkým hráčom.

Cieľom jednotného digiálneho trhu je to, že Európa pritiahne najlepšie spoločnosti a nielen tie najväčšie. Toto je dôvod, prečo sa musíme zamerať na zavedenie legislatívy. Potrebujeme skutočný dohľad, aby sme sa uistili, že regulačný dialóg funguje.
Andreas Schwab (EĽS, Nemecko)
spravodajca pre Akt o digitálnych trhoch
Zdroj "Cieľom jednotného digiálneho trhu je to, že Európa pritiahne najlepšie spoločnosti a nielen tie najväčšie. Toto je dôvod, prečo sa musíme zamerať na zavedenie legislatívy. Potrebujeme skutočný dohľad, aby sme sa uistili, že regulačný dialóg funguje."

Nová legislatíva tiež stanovuje kritériá pre identifikáciu veľkých online platforiem v pozícii strážcov tzv. “gatekeepers” a umožní Európskej komisii zahájiť vyšetrovanie a aktualizáciu opatrení pre týchto strážcov a tiež zavedenie sankcií v prípade porušovania pravidiel.


Bezpečnejší online priestor: Akt o digitálnych službách


Akt o digitálnych službách sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti online priestoru pre používateľov a spoločnosti formou ochrany základných práv. Medzi hlavnými obavami, na ktoré chce táto legislatíva odpovedať, sú obchod s nelegálnym tovarom, službami a obsahom a tiež algoritmy, ktoré zvyšujú šírenie dezinformácií.

Prečítajte si tiež, ako chce EÚ bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.

Technologické giganty príliš dlho ťažili z absencie pravidiel. Digitálny svet sa zmenil na divoký západ, kde pravidlá určujú tí najväčší a najsilnejší. V meste je však nový šerif - DSA. Pravidlá a práva budú posilnené.
Christel Schaldemose (S&D, Dánsko)
spravodajkyňa pre Akt o digitálnych službách
Zdroj "Technologické giganty príliš dlho ťažili z absencie pravidiel. Digitálny svet sa zmenil na divoký západ, kde pravidlá určujú tí najväčší a najsilnejší. V meste je však nový šerif - DSA. Pravidlá a práva budú posilnené."

Nová legislatíva poskytne užívateľom viac kontroly, možnosť lepšie sa dozvedieť, na základe čoho im je zobrazený špecifický obsah a budú si môcť zvoliť možnosť bez využitia profilovania. Použitie cielenej reklamy bude bude zakázané pre mládež a použitie citlivých informácií týkajúcich sa napríklad viery, etnicity alebo sexuálnej orientácie nebude tiež pri cielenej reklame umožnené.

Tieto pravidlá tiež pomôžu chrániť užívateľov voči škodlivému a ilegálnemu obsahu, umožnia citeľné zlepšenie odstránenia nelegálneho obsahu. Pomôžu tiež pri zvládaní škodlivého obsahu (ktorý nemusí byť nevyhnutne nezákonný, napríklad dezinformácie v politickej alebo zdravotnej oblasti) a zavedú lepšie pravidlá pre ochranu slobody prejavu. 

Akt o digitálnych službách tiež obsahuje pravidlá ohľadom bezpečnosti produktov predávaných online tak, aby spĺňali vysoké štandardy stanovené v EÚ. Užívatelia budú mať tiež lepší prehľad o predajcoch produktov, ktoré nakupujú online.


Ďalšie kroky


Zákon o digitálnych službách (DSA) nadobudol účinnosť 16. novembra 2022 a bude aplikovateľný v celej EÚ do 17. februára 2024. Veľké platformy a veľké online vyhľadávače však budú musieť splniť svoje povinnosti vyplývajúce z DSA skôr - maximálne štyri mesiace po tom, ako ich určí Európska komisia. Komisia určila prvý súbor veľkých platforiem 25. apríla 2023.

Zákon o digitálnych trhoch (DMA) nadobudol účinnosť 1. novembra 2022 a vyplývajúce pravidlá sa začali uplatňovať 2. mája 2023. Európska komisia určí tzv. strážcov najneskôr do 6. septembra 2023 a tí potom budú mať maximálne šesť mesiacov na splnenie nových povinností podľa DMA, teda do marca 2024.


Prečítajte si viac o tom, ako EÚ formuje digitálny priestor: