Ako EÚ podporuje Ukrajinu

Ešte pred útokom na Ukrajinu zo strany Ruska vo februári 2022 Európska únia prejavila vôľu pomôcť Kyjevu a chce s Ukrajinou nadviazať pevnejšie vzťahy. Zistite v našom článku ako sa to deje.

Vlajka EÚ a ukrajinské vlajky na stožiaroch
Vlajka EÚ a ukrajinské vlajky

Historické pozadie

Od svojho vystúpenia zo Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa Ukrajina snaží kráčať svojou vlastnou cestou, vrátane nadväzovania pevnejších vzťahov so zvyškom Európy.

Ruská agresia voči Ukrajine

Vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom boli napäté najmä vzhľadom na snahu Ukrajiny vymaniť sa zo sféry vplyvu Ruska. V roku 2014 Rusko anektovaním Krymu porušilo medzinárodné právo a tento krok si vyžiadal hlasné odsúdenie zo strany EÚ. Tiež zo strany Ruska voči Ukrajine prebiehali praktiky hybridnej vojny, vrátane ekonomického nátlaku a dezinformačných útokov.

V mesiacoch pred inváziou Ruska vo februári 2022 vyjadrili poslanci EP rastúce obavy z vojenskej hrozby zo strany krajiny a vyzvali na koordinovanú reakciu EÚ.

O dva dni neskôr, 24. februára, začalo Rusko rozsiahly útok na Ukrajinu. EÚ reagovala sériou sankcií voči Rusku, ako aj iniciatívami na podporu Ukrajiny.

Prečo EÚ a Európsky parlament podporujú Ukrajinu

Nezákonná a nevyprovokovaná invázia Ruska na Ukrajinu je nielen útokom na územnú celistvosť krajiny, ale predstavuje aj vážne riziko pre bezpečnosť a stabilitu celej Európy. Je to aj útok na základné hodnoty, ktoré EÚ zastáva, ako sú sloboda a demokracia.

Pozrite si náš časový prehľad toho, ako EÚ a Európsky parlament podporujú Ukrajinu v roku 2024 a ako krajinu podporili v roku 2023 a 2022

Perspektíva členstva Ukrajiny v EÚ

V roku 2014 bola prijatá asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou. Tento krok zaviedol politické pridruženie a ekonomickú integráciu medzi EÚ a Ukrajinou a poskytol vzájomný voľný prístup na trh.

Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ vo februári 2022. Parlament jej žiadosť podporil a vyzval krajiny EÚ, aby jej udelili štatút kandidátskej krajiny, čo sa stalo v júni 2022. Neskôr Parlament vyzval, aby členské krajiny začali prístupové rozhovory, ktoré sa oficiálne začali v decembri 2023.

Na to, aby Ukrajina mohla vstúpiť do EÚ, musí mať, podobne ako ostatní potenciálni členovia, stabilné inštitúcie zaručujúce demokraciu a právny štát; fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť prevziať a plniť záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ.

Viac informácií o tom, ako tento proces prebieha, nájdete na stránke Ako krajiny vstupujú do EÚ.

EÚ je hlavným obchodným partnerom Ukrajiny podieľajúcim sa na viac ako 55 % medzinárodného obchodu krajiny v roku 2022.

Víza

Európky parlament v apríli 2017 podporil dohodu umožňujúcu výnimku pre občanov Ukrajiny zo systému vízových povinností pre krátkodobé pobyty.

Ukrajinskí občania, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, môžu vstúpiť na územie EÚ na maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia za účelom dovolenky, návštevy príbuzných, priateľov či služobnej cesty, nie však zamestnania v rámci Únie. Táto výnimka platí pre všetky členské krajiny okrem Írska.

Ďalšie druhy podpory

EÚ podporuje viaceré iniciatívy, ktoré majú za cieľ pomôcť hospodárstvu Ukrajiny, prispieť k zelenej transformácii a pomôcť pri reformách. Od februára 2022, keď Rusko začalo inváziu v plnom rozsahu, EÚ podporovala Ukrajinu tým, že odsúdila ruskú agresiu, uvalila sankcie na zodpovedné osoby a poskytla finančnú a materiálnu pomoc.

V roku 2022 Parlament schválil niekoľko pôžičiek pre Ukrajinu a podporil opatrenia na pomoc krajinám, ktoré prijímajú ukrajinských utečencov.

V októbri 2022 europoslanci vyzvali na masívne zvýšenie vojenskej pomoci Ukrajine.

V roku 2023 Parlament vyzval NATO, aby pozvalo Ukrajinu do aliancie, predostrel návrhy zamerané urýchlenie výroby munície, presadzoval vytvorenie osobitného tribunálu na potrestanie ruských zločinov, ako aj mnoho ďalších opatrení na podporu krajiny.

Vo februári 2024 dosiahli poslanci EP dohodu s krajinami EÚ o revízii dlhodobého rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť stabilné riešenie financovania Ukrajiny.

EÚ poskytne Ukrajine 50 miliárd eur vo forme pôžičiek a grantov do konca roka 2027.

Utečenci

Na pomoc miliónom Ukrajincov, ktorí utekajú z krajiny , EÚ po prvýkrát aktivovala smernicu o dočasnej ochrane, aby im poskytla okamžitú dočasnú ochranu v EÚ.

Parlament schválil návrhy na pomoc krajinám, ktoré sa starajú o ukrajinských utečencov.

Sacharovova cena

Parlament udelil Sacharovovu cenu za rok 2022 statočným ľuďom Ukrajiny. Predsedníčka Parlamentu Roberta Metsola na slávnostnom ceremoniáli hovorila o odvahe a obetiach ukrajinského ľudu: "Ukrajinský ľud nebojuje len vo vojne za nezávislosť, ale aj vo vojne za hodnoty. Hodnoty, ktoré sú základom nášho života v Európskej únii a ktoré sme si dlho mohli dovoliť považovať za samozrejmosť každého dňa."

Predsedníčka tiež vyhlásila, že EÚ neochvejne podporuje boj Ukrajiny proti ruskej agresii: "Odkaz z Európy bol jasný: stojíme na strane Ukrajiny. Nebudeme sa od nej odvracať."

Členovia delegácie Parlamentu počas misie na Ukrajine držia európsku a ukrajinskú vlajku pod pamätníkom Zvon mieru
Členovia delegácie Parlamentu počas misie na Ukrajine