Európska cena Karola Veľkého pre mládež: spoznajte víťazov za rok 2024

Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež na rok 2023 získal litovský projekt zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách.

Spoločná fotografia víťazov Európskeho ceny Karola Veľkého pre mládež 2024
Spoločná fotografia víťazov Európskeho ceny Karola Veľkého pre mládež 2024

Národné poroty každoročne vyberajú projekty vedené mládežou z každej krajiny EÚ, ktoré sa snažia zlepšiť spoluprácu a porozumenie v rámci EÚ. Potom sa vybranými projektmi zaoberá ďalšia porota, ktorá určila tri najlepšie projekty na úrovni EÚ. Všetkých 27 národných víťazov bolo pozvaných na slávnostné odovzdávanie cien 7. mája v Aachene, kde boli tiež vyhlásení traja európski víťazi.

Európski víťazi

Prvú cenu vo výške 7 500 EUR získal projekt Sisterhood Pathways z Litvy. Cieľom tohto projektu je bojovať proti násiliu páchanému na ženách v pobaltských štátoch prostredníctvom umenia, rozhovorov, miestnych workshopov, medzinárodných podujatí a kampane v sociálnych médiách. Cieľom je vypočuť si obete a odborníkov, uľahčiť sociálne začlenenie a šíriť poznatky a stratégie na predchádzanie násiliu páchanému na ženách všade na svete.


Druhú cenu vo výške 5 000 EUR získala francúzska iniciatíva s názvom Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté (Spoločné myslenie, konanie a obhajovanie s cieľom zabezpečiť, aby žiadny mladý človek nebol vynechaný) . Jej cieľom je pomôcť mladým ľuďom v celej Európe, ktorí čelia chudobe a vylúčeniu, vyjadriť svoje obavy a presadzovať zmeny. Prekonáva jazykové a geografické bariéry, zaoberá sa problémami, ako sú obťažovanie, diskriminácia, izolácia, nezamestnanosť a prekážky vo vzdelávaní, a vychádza z vlastných skúseností mladých ľudí s cieľom identifikovať spoločné problémy.


Tretiu cenu vo výške 2 500 EUR získal Europe Magazine z Nemecka, účet na Instagrame, ktorý vizualizuje zložité sociálne problémy Európy prostredníctvom máp, infografiky a štatistík. Europe Magazine využíva vizuálnu žurnalistiku na sprostredkovanie informácií o politike, kultúre, životnom prostredí a spoločnosti jednoduchým a prístupným spôsobom.

Národní víťazi

Získajte viac informácií o národných víťazoch a o víťaznom projekte DEMDIS zo Slovenska za rok 2024.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Európsky parlament a Medzinárodná nadácia Ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne udeľujú Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež s cieľom podporiť inšpiratívne projekty pod vedením mladých ľudí s výrazným rozmerom EÚ.

Od roku 2008 sa o túto cenu uchádzalo takmer 6 000 projektov.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež na sociálnych sieťach

Získajte viac informácií o projektoch na sociálnych sieťach a zapojte sa do diskusie pomocou hashtagu #ECYP2024.