Čo bude nasledovať po voľbách do Európskeho parlamentu?

Po európskych voľbách bude kreovaný nový Parlament, poslanci schvália novú Komisiu a budú pokračovať v práci na zákonoch.

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu
Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Od 6. do 9. júna budú Európania voliť svojich zástupcov v Európskom parlamente. Výsledky určia, ako bude vyzerať nový Európsky parlament a kto bude stáť na čele novej Európskej komisie.

Začne sa nové legislatívne obdobie, v ktorom europoslanci obnovia prácu na legislatívnych spisoch, ktoré neboli dokončené vo volebnom období 2019 - 2024. Po vytvorení novej Komisie začnú predkladať aj nové legislatívne návrhy, ktoré bude mať Parlament možnosť preskúmať a zmeniť.

Čo sa stane v týždňoch po voľbách


Počas týždňov po voľbách novozvolení poslanci Európskeho parlamentu vytvoria politické skupiny podľa spoločného politického presvedčenia. Každá skupina v Parlamente musí mať najmenej 23 poslancov zo siedmich krajín EÚ.

Európske politické strany, ktoré sa zúčastnia na voľbách, sa môžu rozhodnúť, či budú mať v Parlamente vlastnú politickú skupinu alebo vytvoria spoločnú skupinu so zástupcami iných strán.

Skupiny sa stretnú na schôdzach, aby rozhodli o svojom zložení pred prvým novým plenárnym zasadnutím, ktoré sa začne 16. júla.

Formovanie nového Parlamentu


Počas tohto prvého plenárneho zasadnutia si poslanci zvolia nového predsedu, podpredsedov a kvestorov, a tiež rozhodnú o počte poslancov, ktorí budú pôsobiť v jednotlivých parlamentných výboroch.

Po ustanovujúcom plenárnom zasadnutí sa uskutočnia prvé schôdze výborov, na ktorých si zvolia svojich predsedov a podpredsedov.

Kedy Európsky parlament začne pracovať?


Nové volebné obdobie sa oficiálne začne 16. júla, v prvý deň prvého plenárneho zasadnutia nového Parlamentu.

Hlavnými úlohami Parlamentu je prijímať právne predpisy, rozhodovať o rozpočte EÚ a brať na zodpovednosť ostatné orgány EÚ.

Nový Parlament bude musieť rozhodnúť o tom, ako naložiť so spismi, ktoré neboli dokončené pred voľbami. Medzi tieto oblasti patrí okrem iného boj proti korupcii, zodpovednosť umelej inteligencie, boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí, preprava zvierat a dobré životné podmienky mačiek a psov.

Komisia začne navrhovať nové legislatívne spisy, akonáhle bude schválená.


Zloženie Európskej komisie


Koncom roka budú poslanci Európskeho parlamentu hlasovať o voľbe nového predsedu Európskej komisie, ktorého nominujú vedúci predstavitelia krajín EÚ. Parlament zvolí predsedu/predsedníčku Komisie absolútnou väčšinou, v tajnom hlasovaní.

Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, lídri EÚ budú musieť do jedného mesiaca navrhnúť nového kandidáta a Parlament bude o novom kandidátovi znova hlasovať.

Novovymenovaný predseda Komisie a krajiny EÚ následne navrhnú kandidátov na nových komisárov. Parlament zorganizuje vypočutia kandidátov na komisárov, aby poslanci z príslušných parlamentných výborov mohli posúdiť vhodnosť kandidátov na ich navrhované portfóliá.

Proces v Parlamente sa skončí hlasovaním v pléne, ktoré sa očakáva na jeseň a na ktorom budú musieť poslanci rozhodnúť, či schvália zloženie Komisie ako celku.

Európska rada


Nového predsedu Európskej rady volia jej členovia, hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ, kvalifikovanou väčšinou a funkcie by sa mal ujať 1. decembra.

Ako môžem hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu?


Demokracia nie je niečo, čo by sa malo považovať za samozrejmosť. Predchádzajúce generácie bojovali za demokraciu a slobodu myslenia. Teraz je našou povinnosťou ju zachovať a posilniť, a to aj tým, že sa zúčastníme volieb do Európskeho parlamentu.

Ak chcete nájsť všetky užitočné informácie o hlasovaní vo vašej krajine, navštívte našu volebnú webovú stránku a vyberte si svoju krajinu a preferovaný jazyk.

Viac o voľbách do Európskeho parlamentu: