Hospodárstvo a rozpočet

Zistite, ako Európsky parlament pracuje na podpore hospodárskeho rastu a presadzovaní konkurencieschopnosti Európy.