Rozpravy o stave EÚ

Počas každoročnej rozpravy o stave EÚ Európsky parlament kontroluje prácu a plány Európskej komisie.

Viac k rozpravám o stave EÚ

Videá