Merjenje izpustov iz avtomobilov: preizkusi morajo vzdržati tudi na cestah

Onesnažen zrak je vzrok za 430.000 prezgodnjih smrti v EU. Med največja zdravstvena tveganja spadajo dušikovi oksidi (NOx), ki jih v zrak spuščajo dizelski motorji. Evropska zakonodaja proizvajalcem avtomobilov nalaga omejitve v zvezi z izpusti škodljivih plinov; v zadnjih nekaj mesecih je postalo jasno, da so izpusti v pogojih, v okviru katerih danes potekajo preizkusi, nekajkrat manjši, kot so izmerjeni v cestni vožnji. 2. marca se bo na to temo prvič sestal preiskovalni odbor Parlamenta.

infographic illustration
.

Spremljajte zasedanje odbora v živo, 2. marca od 8:30


Parlament želi vzpostaviti realističen sistem nadzora nad izpusti iz avtomobilov. 23. februarja je zato odbor za okolje na izmenjavo mnenj povabil predstavnike avtomobilske industrije in potrošniških organizacij.


"Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje v avtomobilski sektor v Evropi. Na ta sektor bi se bilo treba popolnoma zanesti. Preizkusi izpustov morajo zato biti jasni, zahtevni in neodvisni," je poudarila francoska poslanka Françoise Grossetête (ELS).


S tem se je strinjal nemški socialdemokrat Matthias Groote in dodal: "Treba je zagotoviti, da bo tisto, kar piše v zakonodaji, tudi upoštevano."


Novi modeli avtomobilov lahko na trg EU vstopijo le, če ustrezajo evropskim standardom za izpuste. Ko ustrezne institucije enkrat dajo dovoljenje za trženje, je lahko tak avto na prodaj v vseh državah unije.


40 odstotkov izpustov NOx v EU iz cestnega prometa

 

Danes izpuste NOx iz avtomobilskih motorjev merijo v laboratorijih. Študije pa so pokazale, da so izpusti nekajkrat večji v pogojih cestne vožnje.


V EU 80 odstotkov izpustov NOx prihaja iz dizelskih motorjev; polovica prodanih avtomobilov v EU je dizelskih. Bencinski avtomobili sicer spoštujejo standarde Euro6.


Leta 2010 je skupni raziskovalni center (JRC) Evropske komisije preveril spoštovanje standardov za izpuste. "Ugotovili smo, da imajo težave s spoštovanjem omejitev za izpuste NOx dizelski avtomobili," razlaga Alois Krasenbrink iz JRC.


Vzrok je zastarel sistem testiranja, ki je bil uveden v 1970ih in moderniziran leta 1990. Preizkusi proizvajalcem puščajo preveč svobode pri prilagajanju teže vozila in pnevmatik, ne upoštevajo niti različnih stilov vožnje in temperature zraka.


Uvajanje novih preizkusov

 

Evropska komisija sedaj uvaja nove preizkuse izpustov, ki bodo odražali realno stanje (Real Driving Emissions ali RDE). Izvajati jih bodo začeli septembra 2017. Spremembe se obetajo tudi standardom za izpuste in procesu avtorizacije vozil za tržišče, ki bi naj bili bolj neodvisni od proizvajalcev.


"RDE bodo izziv za proizvajalce, vendar so nujno potrebni," je dejal Erik Jonnaert, generalni sekretar zveze evropskih proizvajalcev avtomobilov. Po njegovih besedah bodo stroški proizvodnje zaradi novih testov znašali od 600 do 1300 evrov za avtomobil, četrtino dizelskih modelov bo treba ukiniti.


"Evropska zakonodaja jasno pravi, da morajo avtomobilski modeli ustrezati standardom v pogojih normalne rabe, kar pa danes ni res," je opozoril Chris Carroll iz evropske organizacije za potrošnike.


Parlament je ustanovil poseben odbor za preiskavo merjenja izpustov iz avtomobilov. S tem se je odzval na škandal Volkswagen.

Več