Evropska strategija za podatke: Kaj hoče Parlament

Preberite predloge evropskih poslancev glede predpisov o deljenju industrijskih podatkov, s katerim želijo spodbuditi evropske inovacije in gospodarstvo ter zaščititi zasebnost.

Global network and data exchange over Europe ©AdobeStock/Sdecoret
©AdobeStock/Sdecoret

Podatki so v osrčju digitalne preobrazbe EU, ki vpliva na vse vidike družbe in gospodarstva. Potrebni so za razvoj umetne inteligence, ki je prednostna naloga EU, in predstavljajo ogromne priložnosti za inovacije, okrevanje po krizi covida-19 in rast, na primer na področju zdravstva in zelenih tehnologij.

Več o priložnostih in izzivih, ki jih predstavljajo masovni podatki ter o novi zakonodaji o umetni inteligenci in kako jo hoče Parlament oblikovati.


Parlament je 25. marca 2021 sprejel poročilo v odziv na evropsko strategijo za podatke, ki jo je objavila Evropska komisija. Pozval je k oblikovanju zakonodaje, ki bo usmerjena v človeka, ki bo temeljila na evropskih vrednotah zasebnosti in preglednosti ter bo omogočila evropskim podjetjem in državljanom, da izkoristijo potencial industrijskih in javnih podatkov v EU.

Parlament pričakuje, da bo poročilo upoštevano v novem aktu o podatkih, ki naj bi ga Komisija predstavila letu 2022.

Priložnosti evropskega podatkovnega gospodarstva


Poslanci so poudarili, da je kriza še izpostavila potrebo po učinkovitih predpisov glede podatkov, ki bodo podprli raziskave in inovacije. Velike količine kakovostnih podatkov, s poudarkom na neosebnih - industrijskih, javnih in komercialnih - že obstajajo in ni še jasno, kako bi jih lahko najbolje izkoristili. V prihodnjih letih bo ustvarjenih vse več podatkov. Poslanci pričakujejo, da bodo predpisi o podatkih pomagali uresničiti potencial podatkov tako, da jih bodo dali na voljo evropskim podjetjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in raziskovalcem.

Pretok podatkov med sektorji in državami bo pomagal evropskim podjetjem vseh velikosti inovirati in rasti v EU in globalno ter pripomogel pri zagotavljanju položaja EU med vodilnimi igralci v podatkovnem gospodarstvu.

Komisija predvideva, da bi vrednost podatkovnega gospodarstva v EU lahko do leta 2025 zrasla na 829 milijard evrov, leta 2018 je bilo vredno 301 milijardo. Število zaposlenih strokovnjakov na področju podatkov pa bi lahko zraslo s 5,7 na 10,9 milijona.

Globalni tekmeci EU, kot so ZDA in Kitajska, hitro inovirajo in uveljavljajo svoja pravila dostopa do in uporabe podatkov. Če želi postati eden vodilnih igralcev v podatkovnem gospodarstvu, mora EU poiskati evropsko pot, s katero bo uresničila potenciale in uveljavila svoje standarde.

Predpisi za zaščito zasebnosti, preglednosti in temeljnih pravic


Evropski poslanci so dejali, da bi morali predpisi temeljiti na evropskih vrednotah zasebnosti, preglednosti in spoštovanja temeljnih pravic. Prosto deljenje podatkov mora biti omejeno na neosebne podatke ali podatke, ki so bili nepovratno anonimizirani. Posamezniki morajo ohraniti poln nadzor nad svojimi podatki, ščititi jih morajo evropski predpisi varstva podatkov s poudarkom na GDPR.

Parlament je pozval Komisijo in države EU, naj v sodelovanju s tretjimi državami pripravijo globalne standarde, ki bodo spodbujali evropske vrednote in principe ter zagotovili konkurenčnost evropskega trga.

Evropski podatkovni prostori in infrastruktura za masovne podatke


Prost pretok podatkov mora biti vodilo, so dejali poslanci ter pozvali Komisijo in države članice, naj zgradijo sektorske podatkovne prostore, ki bodo omogočili deljenje podatkov in sledili skupnim smernicam, pravnim zahtevam in protokolom. V luči pandemije so poslanci poudarili, da mora biti posena pozornost posvečena skupnemu evropskemu zdravstvenemu podatkovnemu prostoru.

Ker je uspeh strategije o podatkih v veliki meri odvisen od informacijsko-komunikacijske infrastrukture, so poslanci pozvali k pospeševanju tehnološkega razvoja v EU, kot so tehnologije kibernetske varnosti, optična vlakna, 5G in 6G ter pozdravili predloge za utrjevanje položaja Evrope na področju superračunalnikov in kvantnega računalništva. Opozorili so, da je treba sprejeti ukrepe za zmanjševanje digitalnih razlik med regijami, saj bo to zagotovilo enake možnosti, kar je še posebej pomembno v času okrevanja po krizi covida-19.

Okoljski odtis masovnih podatkov


Podatki bi lahko podprli razvoj zelenih tehnologij in cilj EU, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, hkrati pa je svetovni digitalni sektor odgovoren za več kot 2 odstotka izpustov toplogrednih plinov. Ob svoji hitri rasti se mora osredotočiti na zmanjševanje svojega okoljskega odtisa in zmanjševanje količine e-odpadkov, so dejali poslanci.

Zakonodaja o deljenju podatkov v EU


Evropska komisija je predstavila evropsko strategijo za podatke februarja 2020 kot del svoje digitalne strategije. Parlament in Svet sta 30. novembra 2021 dosegla neformalni dogovor o aktu o upravljanju podatkov, ki ga je Komisija predstavila decembra 2020 v sklopu strategije o podatkih. Njegov namen je povečati dostopnost podatkov za podjetja in zagonska podjetja ter tako spodbuditi inovacije.

Več o tem, kako EU oblikuje digitalni svet:

Evropsko upravljanje podatkov (Akt o upravljanju podatkov)