Poštene minimalne plače: ukrepi za dostojno življenje v EU

Evropski poslanci so potrdili nove predpise, ki bodo zagotovili, da minimalne plače v EU zagotavljajo dostojno življenje. Preberite več o tem.

Parlament že vrsto let poziva k sprejemanju evropskih ukrepov za zagotavljanje dostojnega dohodka za vse delavce. V Evropski uniji je revščine zaposlenih v zadnjem desetletju vse več, gospodarske krize, kot je globalna kriza zaradi covida-19, pa kažejo, da so ustrezne minimalne plače pomembne za zaščito delavcev z nizkimi dohodki, saj so bolj ranljivi.

Septembra 2022 so evropski poslanci sprejeli nove predpise, ki bodo izboljšali ustreznost minimalnih plač.

Od predpisov pričakujejo, da bodo spodbudili države EU k realni rasti plač, pomagali pri izogibanju škodljive konkurence stroškov dela na skupnem trgu in zmanjšali plačne razlike med spoloma, saj je med prejemniki minimalnih plač v EU 60 odstotkov žensk.


Več o tem, kako EU izboljšuje pravice delavcev in delovne pogoje

Kaj obsega nova zakonodaja EU o minimalnih plačah?


Države EU bodo morale zagotoviti, da bodo njihove zakonsko urejene minimalne plače zagotavljale dostojen življenjski standard. Za določanje njihove višine bodo lahko uporabile instrumente, kot so:

  • nacionalna košarica blaga in storitev po realnih cenah, ki lahko vključujejo tudi kulturne, izobraževalne in družbene dejavnosti,
  • primerjava minimalne plače z referenčnimi vrednostmi, ki so pogosto mednarodno uporabljene, denimo 60 odstotkov bruto mediane plač ali 50 odstotkov bruto povprečne plače,
  • primerjava neto minimalne plače z mejo revščine,
  • kupna moč minimalne plače.


Vlade držav EU bodo morale tudi:

  • spodbujati kolektivno pogajanje o višini plač,
  • posodobiti zakonske minimalne plače na dve leti ali pogosteje oziroma, v državah s sistemom avtomatske indeksacije, na štiri leta ali pogosteje,
  • okrepiti delovne inšpekcije, da bodo zagotovile usklajenost s predpisi in se spopadle izkoriščevalske delovne pogoje,
  • zagotoviti, da bodo imeli delavci dostop do reševanja konfliktov in pravice do odškodnine.

 

Bo minimalna plača enaka v vseh državah EU?


Ne. Vsaka država bo določila raven minimalne plače glede na družbeno-gospodarske okoliščine, kupno moč in raven proizvodnje.

Državam, kjer so plače določene izključno s kolektivnimi pogodbami (več v nadaljevanju), ne bo treba vpeljati zakonsko določene minimalne plače.

Zakaj je potrebna zakonodaja o minimalnih plačah na ravni EU?


Minimalna plača je najnižje plačilo, ki ga lahko zaposleni prejmejo za svoje delo. Čeprav imajo vse države v Uniji neko obliko minimalne plače, s to v večini držav ni mogoče pokriti vseh življenjskih stroškov. Okoli 7 od 10 delavcev, ki v EU prejemajo minimalno plačo, je leta 2018 stežka prišlo skozi mesec.

Kakšne ukrepe proti revščini zaposlenih hočejo evropski poslanci?

Minimalne plače v EU danes


Višina minimalne plače se leta 2022 v državah EU močno razlikuje; najnižje so v Bolgariji, 332 evrov, najvišje pa v Luksemburgu, 2256 evrov. Med najpomembnejšimi dejavniki so razlike v višini življenjskih stroškov.

infografika, na kateri stolpci iz kovancev predstavljajo višino minimalnih plač
Najnižja, najvišja in slovenska bruto mesečna minimalna plača v prvi polovici leta 2022.

Več podatkov o minimalnih plačah v državah EU


V državah EU sta dve obliki minimalne plače:

  • Zakonsko določena minimalna plača. Določajo jo pravilniki ali zakoni. Takšna pravila veljajo v večini držav EU.
  • Minimalne plače, določene s kolektivno pogodbo. V šestih evropskih državah so plače določene s kolektivnimi pogodbami med sindikati in delodajalci, v določenih primerih tudi minimalne plače: v Avstriji, na Cipru, Danskem, Finskem, v Italiji in na Švedskem.

Več o tem, kako EU izboljšuje pravice delavcev:


Ta članek je bil prvič objavljen leta 2021 in večkrat posodobljen.

Starejša ženska na vozičku in oskrbovalka
©AdobeStock/Alexander Raths