EU vinner Nobels fredspris 2012

Europeiska unionen har förärats Nobels fredspris 2012. EU får priset för att ha bidragit till att "förändra större delen av Europa, från en krigshärjad kontinent till en kontinent präglad av fred". Nobelpriskommittén offentliggjorde sitt beslut tidigare idag, den 12 oktober 2012, och slog samtidigt fast att "Unionen och dess företrädare har i över sex decennier bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa".

EU Nobels fredspristagare 2012
EU Nobels fredspristagare 2012

Efter att priset offentliggjorts (kl. 11.00 i Oslo) gjorde Europaparlamentets talman Martin Schulz ett uttalande:


– Det här är ett pris till alla EU:s medborgare. EU har genom fredliga metoder återförenat kontinenten och fört ärkefiender samman ... Trots svåra ekonomiska villkor är EU en ledstjärna för stabilitet, välstånd och demokrati.


Europaparlamentet kommer, sa talmannen, att finnas representerat vid utdelningsceremonin i Oslo, för att tillsammans med övriga EU-institutioner ta emot priset på EU:s 500 miljoner invånares vägnar.

Mer information