Mady Delvaux om robotteknik: Det här kommer att bli en revolution

”En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. En robot måste lyda order från en människa..”, Asimovs lagar om robottekniken, eller robotiken, kommer från science fiction. Men vetenskapen blir alltmer verklig. I en värld av drönare, robotdammsugare och smarta bilar, har parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter inrättat en arbetsgrupp i ämnet. Vi träffade föredragande Mady Delvaux (S&D, Luxemburg).

Delvaux intervjuas vid sitt skrivbord
Mady Delvaux tror att robotteknik kan innebära en revolution

Även om EU-kommissionen idag finansierar många avancerade projekt inom robotteknik, så finns det ingen EU-lagstiftning på området.


Den inrättade arbetsgruppen kommer att arbeta nära fler olika parlamentariska utskott, som sysselsättningsutskottet, inre marknadsutskottet, industriutskottet och handelsutskottet. Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter från alla de politiska grupperna och dess mandat sträcker sig åtminstone ett år.


Parlamentets panel för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ kommer att göra en studie om möjliga sociala och demografiska perspektiv.

 

Vad är en robot? Vi tänker oss ofta androider från framtiden som ser ut som, och agerar som människor. Vilken typ av robotar kommer ert arbete att koncentrera sig på?

– Det är väldigt svårt att hitta en definition. Vi kommer att behandla alla typer av robotar – industrirobotar, servicerobotar, som till exempel robotdammsugare och smarta kylskåp, sjukvårds- och kirurgiska robotar, drönare, bilar och artificiell intelligens. Men vi vet att vi måste ta itu med sorterna, en efter en. Androider är det minst angelägna – de finns huvudsakligen i Japan. Vi vet var vi ska börja, men vi vet inte var vi kommer att sluta.

 

Varför behövs framtida lagstiftning på det här området? Omfattas inte artificiell intelligens redan av existerande lagstiftning? Finns juridiska luckor?

– Det finns olika anledningar till detta. Vi behöver en ny europeisk standardisering. Det handlar också om ansvar, skydd av personuppgifter och att förebygga dataintrång. Vissa robotar, exempelvis industrirobotar omfattas redan av maskindirektivet, men det täcker bara hastigheten och vissa tekniska parametrar, men inte maskinernas intelligens. Vi måste testa robotarna mer för att veta hur de agerar, och vilka olyckor deras interaktion med människor kan leda till. Sedan finns frågan och lika tillgång. Om robotar verkligen gör livet lättare, då måste vi se till att alla kan ha råd med dem.


– USA, Kina, Korea och Japan har väldigt ambitiösa projekt. Om vi inte skapar ett rättsligt ramverk för utvecklingen av robotteknik kommer vår marknad att översköljas av robotar utifrån. Dessutom blir Europaparlamentet det första parlamentet i världen som diskuterar och skapar ett sådant rättsligt ramverk.


Vissa människor oroar sig over att robotar kommer att stjäla job, medan andra argumenterar att de snarare kommer att skapa nya, bättre jobb. Står vi inför en ny industriell revolution?

– Jag är övertygad om att det här kommer att bli en revolution. Självklart kommer vissa typer av jobb att försvinna, men nya kommer att skapas. Om industrin använda fler automatiserande robotar, då kommer den att prestera mer och bli mer konkurrenskraftig, och det kan leda till att vissa företag omlokaliserar produktion tillbaka till Europa.

Ytterligare information