Människohandel: "Den drivs av efterfrågan, liksom på andra marknader"

Människohandel är ett allvarligt brott och en kränkning av mänskliga rättigheter. Majoriteten av offren är kvinnor och flickor som ofta utnyttjas sexuellt. Torsdagen den 12 maj ger ledamöterna sina utvärderingar och rekommendationer om genomförandet av direktivet för att bekämpa människohandel och skydda offren. Vi har talat med föredragande Catherine Bearder (ALDE, Storbritannien) om kampen mot trafficking, som enligt betänkandet oftast äger rum i EU och där de flesta offer är EU-medborgare.

Europaparlamentariker Catherine Bearder.
Europaparlamentarikern Catherine Bearder ger sin syn på kampen mot människohandel - ©European Union 2016- EP

Trots EU:s ansträngningar för att bekämpa trafficking, finns människohandeln bland oss, och enligt vissa uppgifter växer den dessutom. Varför?

Jag önskar jag visste varför. Vi har bättre information till allmänheten, bättre teknik, bättre samarbete mellan polisstyrkor, men jag antar att liksom för alla marknader är det efterfrågan som driver den. Vi gjorde enorma framsteg för fem år sedan när vi fick direktivet mot människohandel. Men vi får ändå inte alla upplysningar, vi är inte tillräckligt eniga och det har tagit tid för medlemsländerna att införa lagstiftningen (och ett land har fortfarande inte gjort det). Jag hoppas att det här betänkandet kan ge förnyad kraft till direktivet.

 

På tal om efterfrågan, kvinnohandeln drivs bland annat av efterfrågan på sexuella tjänster. Vilka konkreta åtgärder kan vidtas av medlemsländerna för att minska detta?

Olika länder försöker komma åt problemen genom olika metoder och når olika resultat (den nordiska sexköpslagen straffar kunden medan den tyska och nederländska modellen legaliserat och reglerat prostitution). Jag har inte gjort några rekommendationer för någon modell i betänkandet, men det vi vill säga är att det är ett brott att medvetet utnyttja någon som blivit offer för människohandel.


– Hela sexindustrin är en fråga som kräver mycket diskussion, men det handlar inte bara om människohandel. Debatten leder ofta till diskussioner om prostitution, men vi måste se till att vi talar om alla offer för människohandel.


Under den rådande flyktingkrisen och den kraftiga ökningen av människosmuggling, vad bör kommissionens nya strategi för att bekämpa människohandel fokusera på?

– Vi måste vara mycket försiktiga med att inte blanda ihop de två frågorna. Människosmugglare är inte nödvändigtvis människohandlare. Det vi kan se är att människor som har kommit till Europa genom människosmugglare ofta är sårbara för att drabbas av människohandel, särskilt de ensamkommande flyktingbarnen. De är i riskzonen att tvingas till sexhandel, bli småtjuvar, ficktjuvar, stjäla vid uttagsautomatet och så vidare.


– Det sorgliga med människohandeln är att de flesta fångas upp någon annanstans. Antingen flyr de eller så arresteras de för något annat brott. Väldigt få slavar eller offer för människohandel räddas. De flesta identifieras när de hamnar i polisförvar eller när de utvisas.