Nu möjligt att kolla på dina filmer och serier även under semestern utomlands

Från 1 april 2018 börjar nya regler om streaming i utlandet gälla. Snart kan prenumeranter av olika filmtjänster på nätet att se filmer och sina favoritserier även när de reser inom EU.

Nya regler när du vill se film och teve på utlandsresan

I större och större utsträckning tittar vi på film eller lyssnar på musik via olika betaltjänster på nätet på våra telefoner eller läsplattor.  Fram tills nu blir dock ofta innehållet blockerat så snart vi reser utomlands, och det planerade serietittandet under semestern uteblir.

Detta är dock på väg att bli ett minne blott då den nya förordningen om möjligheten att ta med sig nättjänster utomlands träder ikraft den 1 april 2018. Alla medlemsländer måste tillämpa de nya reglerna som Europaparlamentet godkände i maj 2017.  g

Samma tjänst i alla EU-länder

Enligt de nya reglerna kommer alla medborgare som i sitt hemland har tecknat abonnemang för en betaltjänst för att se, lyssna eller läsa innehåll på nätet framöver att kunna fortsätta se favoritserien eller ladda ner e-boken när de besöker andra EU-länder. Möjligheten gäller bara för medborgare som reser till andra medlemsländer under en begränsad tidsperiod, exempelvis under en semester, affärs- eller studieresa.

– Om du exempelvis bor i Tyskland men åker på semester eller besöker din familj i Spanien så kommer du att ha tillgång till samma tjänster som du har i Tyskland i vilket annat medlemsland, eftersom regelverket omfattar hela EU, förklarade Jean-Marie Cavada (ALDE, Frankrike).

Företagen som erbjuder tjänsterna kommer att ha möjlighet att verifiera var abonnenterna befinner sig. Europaparlamentet begärde att skyddsåtgärder införs i förordningen för att säkerställa att användarnas data och integritet respekteras under verifieringsprocessen. Förordningen har en retroaktiv verkan, vilket innebär att det kommer att tillämpas på prenumerationsavtal som redan tecknats.

Ska motverka piratkopiering

Å ena sidan möjligggör denna förordning att användarna kan åtnjuta tjänster som de betalat för oavsett var de befinner sig i EU. Därtill förväntas förordningen motverka piratkopiering genom att underlätta tillgång till lagligt förvärvat innehåll.

Åtgärden kompletterar parlamentets tidigare beslut om att avskaffa roamingavgifterna som blev verklighet i juni 2017 och nya regler för för att förhindra geoblockering för nätshopping som ledamöterna röstade igenom den 6 februari 2018.

Netflix största onlinetjänsten

Enligt European Broadcasting Union (EBU) hade nästan 11 procent av de europeiska hushållen en abonnemang på en video-on-demand-tjänst år 2016. Antalet användare förväntas dubblas fram till år 2020.

Netflix tar lejonparten med 54 procent av EU: s abonnemangsmarknad, uppger EBU, men gränsöverskridande onlinetjänster gäller inte bara tv-serier och filmer utan även alla typer av digitala produkter som e-böcker och musik.