Europaparlamentet 2024-2029 - så många platser har varje land

Antalet ledamöter ökade i samband med valet till Europaparlamentet 2024. Se hur många ledamöter varje land har efter valet.

I september 2023 godkände ledamöter rådets beslut om att öka antalet platser i Europaparlamentet med 15. Det totala antalet platser blir då 720 under mandatperioden 2024-2029.

Rådets förslag baserades på en tidigare rapport från Europaparlamentet.

Hur beslutas antalet ledamöter per land?


Enligt EU-lagstiftning får antalet ledamöter uppgå till högst 750, plus talmannen. Antalet platser per land bestäms före varje val till Europaparlamentet.

Fördelningen av platser tar hänsyn till storleken på befolkningen i medlemsländerna samt behovet av en miniminivå av representation för europeiska medborgare från mindre länder. Denna princip om "degressiv proportionalitet", som är inskriven i fördraget om Europeiska unionen, innebär att medan mindre länder har färre parlamentsledamöter än större länder, representerar parlamentsledamöter från större länder fler människor än de från mindre länder.

Det minsta antalet platser per land är sex och det högsta är 96.

Se resultaten från EU-valet 2024.

Läs mer om hur EU-valet fungerar.