EU:s nya register för lobbyister: ”Folk har rätt att förvänta sig öppenhet”

Parlamentet för diskussioner med kommissionen och rådet om en uppdatering av EU:s öppenhetsregister för att göra det lättare att ta reda på vem som bedriver lobbyverksamhet i EU.

EU trycker på för ett obligatoriskt europeiskt öppenhetsregister

Förhandlingarna mellan de tre institutionerna inleddes i april 2018 och syftar till att inrätta ett obligatoriskt register som omfattar såväl rådet som kommissionen och parlamentet.

Sedan 2011 har parlamentet och kommissionen gemensamt haft ett offentligt register: öppenhetsregistret. Detta har ersatt tidigare separata register, och parlamentets eget går tillbaka till 1995. Rådet har haft observatörsstatus i det nuvarande systemet sedan 2014.

 – Det är för medborgarna vi stiftar lagar. Så självklart ska de ha rätt att förvänta sig öppenhet från vår sida, säger Europaparlamentets vice talman Sylvie Guillaume (S&D, Frankrike), som ansvarar för förhandlingarna för parlamentets räkning tillsammans med ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor, Danuta Hübner (EPP, Polen).

Syftet är att lägga fram reviderade regler som ger allmänheten ännu större insyn beslutsfattandet. Detta bör bidra till att stärka allmänhetens förtroende för processen, menar Danuta Hübner.
– Om medborgarna vet mer om hur EU fungerar utvecklar de också ett egenansvar, en känsla av ansvar för Europa, sade hon.