Mikroplaster: ursprung, effekter och lösningar

Varifrån kommer mikroplaster och vilka effekter har de? Läs mer om mikroplaster, viktiga fakta och hur EU vill ta itu med problemet.

Hand plockar plastbit på stranden
Enligt FN fanns 2017 så mycket som 51 miljarder mikroplastpartiklar i haven.

Vad är mikroplaster och varifrån kommer de?
Mikroplaster är små bitar plastmaterial vanligtvis mindre än 5 millimeter. De kan delas in i två huvudtyper beroende på var de kommer ifrån, primära och sekundära mikroplaster.

Primära mikroplaster

  • Direkt utsläppta i naturen som små partiklar
  • Beräknas utgöra mellan 15-31 procent av mikroplasterna i våra hav
  • Huvudsaklig källa: Tvättning av syntetkläder (35 procent av primära mikroplaster)
  • Utnötning av däck vid körning (28 procent)
  • Avsiktligt tillsatta mikroplaster i skönhets- och hudvårdsprodukter (exempelvis plastkorn i ansiktsrengöring) (2 procent)

Sekundära mikroplaster

  • Urspung i då större plastföremål sönderfaller, exempelvis plastpåsar, flaskor och fiskenät
  • Utgör mellan 69 och 81 procent av alla mikroplaster som finns i haven

Vilka effekter har mikroplaster?
Mikroplaster återfinns i allt större kvantiteter i våra hav. Enligt FN fanns det 2017 så mycket som 51 biljoner mikroplastpartiklar i haven, vilket är 500 gånger fler än antalet stjärnor i vår galax.

Mikroplatserna kan sväljas av djur som lever i havet. Plasterna ackumuleras sedan och hamnar i människor genom livsmedelskedjan. De har hittats i mat och dryck, inklusive i öl, honung och kranvatten. Det kommer inte som någon överraskning att plastpartiklar nyligen hittats i mänsklig avföring också.

Effekterna på vår hälsa är ännu okända, men plasten innehåller ofta tillsatser, såsom stabiliserare eller flamskyddsmedel, och andra potentiellt giftiga kemiska substanser som kan skada djur och människor som får dem i sig.

Vilka åtgärder arbetar EU med?
I september godkände ledamöterna en strategi för plast som syftar till att öka återvinningsgraden för plastavfall inom EU. De krävde även att EU-kommissionen inför ett EU-omfattande förbud mot att avsiktligt tillsätta mikroplaster i kosmetika och rengöringsprodukter, och för att vidta åtgärder för att minska utsläppen av mikroplaster från textilier, däck, målarfärg och cigarettfimpar.

I oktober gav Europaparlamentet sitt stöd för ett EU-förbud mot vissa engångsprodukter av plast som ofta hittas i haven och som har tillgängliga substitut som inte är av plast. Ledamöterna lade till oxo-nedbrytbara plaster till listan av föremål som ska förbjudas. Det är konventionella plaster som enkelt bryts ner till småbitar på grund av tillsatser och som bidrar till mikroplastförekomsten i haven.

2015 röstade Europaparlamentet för en begränsning av lättviktsplastpåsar inom EU.