Djurskydd: ledamöter vill se bättre djurtransporter

Långa resor skapar stress och lidande för livsmedelsproducerande djur. Ledamöter vill ha striktare kontroller, tuffare påföljder och kortare restid för att förbättra djurskyddet över EU.

Varje år transporteras miljontals av djur långa sträckor över EU och till länder utanför för att avlas, födas upp eller slaktas, såväl som för tävlingar och för handel (av sällskapsdjur). Mellan 2009 och 2015 ökade antalet djurtransporter inom EU med 19 procent - från 1252,1 miljoner till 1492,8 miljoner. Antalet grisar, fjäderfän och hästar ökade, medan antalet nötkreatur, får och getter minskade. Under samma period ökade antalet försändelser av levande djur från omkring 400 000 till 430 000 per år.

Det finns EU-regler som skyddar djurens välbefinnande under transporter, men en resolution som kammaren antog den 14 februari 2019 uppmanar till bättre verkställighet, sanktioner och kortare restider.

Vid utformning och genomförande av unionens politik […] ska unionen och medlemsstaterna fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser […]
Artikel 13, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Källa "Vid utformning och genomförande av unionens politik […] ska unionen och medlemsstaterna fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser […]" Öppnas i ett nytt fönster

Kortare restider

Långa resor gör djur stressade, de tvingas utstå begränsat utrymme, temperaturförändringar, begränsad tillgång på föda och vatten, men också fordonets rörelse. Otillräcklig utrustning eller dåliga väderförhållanden kan innebära att djur skadas eller blir sjuka under transporten. Gränspassering till tredjeland med långa stopp för dokumentkontroll utgör ytterligare problem.

Antal djur som årligen transporteras mer än 8 timmar inom EU*

  • 4 miljoner nötkreatur
  • 28 miljoner grisar
  • 4 miljoner får
  • 243 miljoner fjäderfän
  • 150 000 hästar

* Källa: Europeiska unionens revisionsrätt, januari 2018 (en)


Ledamöter menar på att resor ska vara så korta som det bara går, de föreslår andra lösningar som t.ex. att transportera animaliska produkter snarare än levande djur, och utvecklandet av gårdsslakt eller lokala slakt- och köttbehandlingsanläggningar.

Utöver detta vädjar de om en tydlig definition av vad som är lämpligt skick för de djur som ska transporteras för att undvika fortsatta risker.

Striktare kontroller och tuffare påföljder

Parlamentarikerna rekommenderar användandet av modern teknik, såsom geolokalisering, för spårning i realtid. De vädjar också till medlemsstater att utföra fler stickprovskontroller för att minska på antalet överträdelser.

Frekvensen på inspektioner varierar stort inom EU, från noll till flera miljoner per år. Förekomsten av överträdelser sträcker sig från 0 till 16,6 procent.

Europaparlamentariker är också pådrivande för att tillämpa tuffare påföljder - för att avskräcka - inklusive sanktioner för EU-länder som inte tillämpar nuvarande regler på rätt sätt. Företag som bryter mot reglerna bör få körförbud på bristfälliga fordon och fartyg, indragna transportlicenser och obligatorisk personalutbildning om djurskydd.

Högre standarder vid transporter till tredjeland

För att skydda de djur som exporteras till tredjeländer vill ledamöter ha bilaterala överenskommelser eller förbud mot transporter av levande djur då inte nationella standarder är anpassade till EU:s nivåer. De vill också ha garantier på att lämpliga viloplatser finns (vid tullstopp) där djuren kan äta och dricka.

Nästa steg

Efter resolutionens rekommendation tillsattes ett särskilt utskott för att utreda transporterade djurs välmående inom och utanför EU i juni 2020. Utskottet upptäckte systematiska brister inom djurtransport över hela EU. Utskottets slutbetänkande godkändes av parlamentet under plenarsammanträdet i januari 2022.

 

Läs mer om EU:s djurskyddsregler.