Detta betyder de olika färgerna i parlamentets kalender

Rött..blått..rosa..turkos..det handlar inte om regnbågen utan om färgerna i kalendern som visar parlamentsaktiviteterna för de nyvalda ledamöterna. Läs vår guide om vad färgerna betyder.

Foto av parlamentets kalender för 2025.
Foto av parlamentets kalender för 2025.

Blått – de politiska grupperna

Under de veckor som är blåmarkerade träffar ledamöterna de övriga medlemmarna i sin respektive politiska grupper. I de politiska grupperna sitter ledamöter som kommer från olika nationella politiska partier, men som delar politisk syn. 23 olika ledamöter från åtminstone 7 olika medlemsländer behövs för att bilda en politisk grupp.

Under de politiska gruppernas möten diskuterar ledamöterna sina ställningstagande om föreslagen lagstiftning, som ska debatteras och röstas om i kammaren. De granskar betänkandena från parlamentsutskotten, bordlägger ändringar och enas om gruppens ställningstagande.

Rosa – Dags för utskottsmöte

Varje ledamot arbetar i ett eller flera parlamentsutskott, som arbetar med ett eller flera politikområden, allt från utrikesfrågor till ekonomi, jämställdhet, utbildning och kultur. Utskottsmötena kan följas live.

Under de ”rosa” veckorna möts ledamöterna från olika politiska grupper i utskotten och diskuterar i detalj förslag till lagstiftning, förslag till ändringar, tar ställning till kommissions- och rådsförslag och formulerar betänkanden som ska presenteras i kammaren.

Rött – Månadens höjdpunkt

Allt arbetet kulminerar under parlamentets sessionsveckor i Strasbourg, eller i Bryssel. Plenarsessionerna, som är rödmarkerade i kalendern, är skådeplatsen för ledamöternas debatt om viktiga frågor, där de fattar de stora besluten genom omröstning, där de antar, ändrar eller avvisar lagstiftning.

I juli i år hålls viktiga plenarsessioner. I första, den konstituerande, väljs talman, vice-talmän och andra nyckelpositioner i det nya Europaparlamentet. Under den andra sessionen förväntas valet av EU-kommissionens ordförande bli den hetaste frågan på dagordningen.

Turkos – Utanför parlamentet

Under de turkosfärgade veckorna är parlamentarikerna verksamma utanför Europaparlamentet. De arbetar antingen i sitt hemland, i sin valkrets, där de kommer i närmare kontakt med sina väljare, eller i parlamentsdelegationerna, som ansvarar för att underhålla relationerna med länder utanför EU.