Vad är artificiell intelligens och hur används det?

Artificiell intelligens (AI) bedöms bli en ”definierande framtidsteknologi”. Men vad är egentligen AI och hur påverkar den redan idag våra liv?

Grafik om AI:s användningsområden
Så kan artificiell intelligens användas

Vad är AI?

AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet.

AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar information (redan förberedd eller insamlad genom sina egna sensorer, t.ex. via en kamera), behandlar den och svarar.

AI system är kapabla till att anpassa sitt beteende, till en viss grad, genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, och att arbeta självständigt.


Varför är AI viktigt?

Vissa AI-teknologier har funnits i mer än 50 år. Men med utvecklingen av datorernas kraft, tillgången till enorma mängder information och nya algoritmer har lett till stora genombrott för AI under de senaste åren.

Artificiell intelligens upplevs som central för samhällets digitala omställning, och har blivit en prioritet för EU.

Framtida applikationer förutses skapa enorma förändringar, men AI finns redan i vår vardag.

Läs mer om möjligheter med AI och den framtida AI-lagstiftningen som EU arbetar med.

Olika typer av AI (Kommissionens definition)

  • Mjukvara: virtuella assistenter, bildanalysverktyg, sökmotorer, igenkänningssystem för röster och ansikten
  • “Förkroppsligad” AI: robotar, självkörande bilar, drönare, Internet of Things
Läkare i operationsrum med datapanel © AdobeStock/zapp2photo
AI spelar redan idag en viktig roll inom sjukvården © AdobeStock/zapp2photo

AI i vardagen

Några AI-applikationer som vi kanske inte alltid tänker på att de drivs av artificiell intelligens.

Näthandel och marknadsföring

Artificiell intelligens används brett för att ge personanpassade rekommendationer till människor, baserat exempelvis på deras tidigare sökningar och inköp, eller annat beteende på nätet. AI är oerhört viktigt inom handeln - genom att optimera produkter, planera lagerhållning, logistik m.m.

Webbsökningar

Sökmotorer lär sig från stora mängder information, som kommer från användarna, för att kunna erbjuda relevanta sökresultat.

Digitala personliga assistenter

Våra smartphones använder AI för att kunna erbjuda så relevanta och individanpassade produkter som möjligt. Virtuella assistenter som svarar på frågor, ger rekommendationer och hjälper till att organisera dagliga rutiner finns numera överallt.

Automatiska översättningar

Program för att översätta, antingen baserat på skriven eller talad text, bygger på artificiell intelligens för att erbjuda och förbättra översättningar. Det gäller också tjänster som automatiserad textning.

Smarta hem, städer och infrastruktur

Smarta termostater lär sig från vårt beteende för att spara energi, medan utvecklare för smarta städer hoppas kunna reglera trafik för att förbättra kommunikationen och minska trafikstockningar.

Bilar

Även om självkörande bilar ännu inte är standard, använder redan dagens bilar AI-drivna säkerhetsfunktioner. EU har exempelvis hjälpt till att finansiera VI-DAS, automatiska sensorer för att upptäcka möjligt farliga situationer och förebygga olyckor.

Navigering är i mångt och mycket AI-driven.

Cybersäkerhet

AI-system kan hjälpa till att upptäcka och bekämpa cyberattacker och andra näthot genom att fortlöpande ta emot stora mängder information, spåra mönster och analysera genomförda attacker.

Artificiell intelligens mot covid-19

När det gäller covid-19, har AIanvänts för till exempel temperaturmätningsutrustning på flygplatser och på andra ställen. Inom medicinen kan det hjälpa till att upptäcka infektioner genom datatomografisk lungskanning. Det har också använts för att ge data för att spåra spridning av sjukdomen.

Kampen mot desinformation

Vissa AI-applikationer kan upptäcka falska nyheter och desinformation genom att behandla information i sociala medier, genom att leta efter ord som är sensationella eller alarmerande, och identifiera vilka källor som bedöms pålitliga.

Läs mer om hur ledamöterna vill forma datalagstiftning för att stimulera innovation och stärka säkerhet.

Andra exempel på användning av artificiell intelligens

AI kommer att förändra praktiskt taget alla aspekter av livet och ekonomin. Här är bara några exempel.

Hälsa och sjukvård

Forskare undersöker hur AI kan användas för att analysera stora kvantiteter hälsoinformation och se mönster som kan leda till nya upptäckter inom medicin och sätt för att förbättra individuell diagnostik.

Exempelvis har forskare utvecklat ett AI-program för att svara på nödsamtal som kan upptäcka hjärtstillestånd under samtalet snabbare än en sjukvårdstelefonist. Ett annat exempel är det av EU medfinansierade KConnect som utvecklar flerspråkiga texter och söktjänster för att hitta den mest relevanta medicinska informationen som finns tillgänglig.

Transporter

AI kan förbättra säkerhet, hastighet och effektivitet inom järnvägstrafiken, genom att minimera hjulens friktion, maximera hastighet och möjliggöra självkörande.

Tillverkning

AI kan hjälpa europeiska tillverkare att bli mer effektiva, att flytta tillbaka tillverkning till Europa genom att använda robotar för tillverkning, att optimera försäljningsvägar, och genom att förutse underhållsbehov i smarta fabriker.

SatisFactory, är ett projekt medfinansierat av EU som använder kollaborativa system baserade på augmented-reality för att öka arbetstillfredsställelse i smarta fabriker.

Livsmedel och jordbruk

AI kan användas för att skapa hållbara livsmedelskedjor: det kan trygga hälsosammare livsmedel genom att minimera användningen av gödningsmedel, bekämpningsmedel och konstbevattning; öka produktivteten och minska den miljömässiga påverkan. Robotar kan ta bort ogräs vilket minskar användningen av bekämpningsmedel exempelvis.

Många lantbruk över hela EU använder redan AI får att följa rörelser, temperatur och foderkonsumtion hos sin boskap.

Offentlig administration och tjänster

Genom att använda mängder av data och mönsterspårning kan AI hjälpa till att tidigt varna för naturkatastrofer och möjliggöra effektiv förberedelse och mildrande av konsekvenserna.

88 procent

61 procent av européerna är positivt inställda till AI och robotar, men 88 procent säger att tekniken kräver försiktig hantering. (Eurobarometer 2017, EU28)