Varför vill EU reglera digitala plattformar?

Plattformsekonomin medför fördelar men också risker. Läs om hur EU gör online-världen säkrare, mer rättvis och mer transparent.

Är det olagligt offline? Då ska det även vara olagligt online

De senaste 20 åren har präglats av stor utveckling inom den digitala världen – framväxten av ny teknik, företag, nya sätt att arbeta, shoppa, boka boende eller till och med beställa mat och transporter. Direktivet om e-handel, som är en hörnsten i den inre digitala marknaden antogs 2000, när plattformar som Amazon, Google, Booking.com precis stod i startgroparna och Facebook, Airbnb och Instagram inte ens existerade.

EU-lagstiftning behöver anpassas till vår uppkopplade tillvaro och det är också därför EU nu arbetar med nya EU-regler, om digitala tjänster och om digitala marknader, som fastställer riktlinjer för det nya landskapet på nätet. Riktlinjerna inkluderar online-plattformar, vilket ska säkerställa en bättre och säkrare digital miljö för användare och företag i hela EU.

Den ekonomiska betydelsen av plattformsekonomin

En av de viktigaste utvecklingarna de senaste 20 åren är framväxten av online-plattformar. Det omfattar marknadsplatser online, sociala medier, appar och prisjämförelsesajter såväl som sökmotorer. Något som vi har svårt att föreställa oss att vara utan idag.

Genom att underlätta gränsöverskridande handel inom och utanför EU har plattformarna medfört enorm nytta för konsumenterna och öppnat nya möjligheter för europeiska företag och aktörer. Enligt EU-kommissionen säljer idag redan över en miljon EU-företag varor och tjänster via onlineplattformar och mer än 50 procent av små och medelstora företag som säljer via marknadsplatser på nätet säljer sina varor och tjänster över gränserna.

EU vill reglera och säkra online plattformarna

Nya möjligheter medför också nya risker, europeiska konsumenter har blivit utsatta för olagliga varor och aktiviteter samtidigt som nya online-företag har problem med att komma in på en marknad som domineras av stora plattformar. Att sammankoppla många företag med många konsumenter genom sina tjänster och deras tillgång till stora mängder data, ger stora plattformar fördelen att kontrollera och sätta standarder för viktiga områden i den digitala ekonomin. EU vill återta initiativet för att utforma dessa områden på EU-nivå och fastställa standarder för resten av världen.

Plattformsekonomin medför fördelar men också risker.

Öppna i nytt fönster external link
Digitala molntjänster
EU vill göra plattformsekonomin säkrare.

Hur vill EU tackla problemen?

Huvudpunkterna i de nya reglerna innebär att:

  • Reglerna ska gälla alla EU-företag, företag som etablerats någon annanstans men som säljer till europeiska konsumenter och till alla digitala tjänster, inte bara online-plattformar.
  • Konsumenterna ska känna sig lika säkra när de handlar på nätet som i traditionella butiker – vad som är olagligt offline ska också betraktas som olagligt online och plattformar ska öka sina ansträngningar för att ta itu med handlare som säljer falska eller osäkra produkter
  • Införa en ”känn din företagskund”-regel som kräver att plattformar kontrollerar och stoppar opålitliga företag som använder deras tjänster för att sälja osäkra produkter eller till att sprida vilseledande information.
  • Konsumenter ska ha rätten att informeras om en tjänst använder sig av artificiell intelligens och få mer kontroll och rätten att välja bort reklam, samtidigt som den riktade reklamen regleras bättre.
  • Lagstiftningen för digitala marknader ska underlätta för nya företag att komma in på marknaden genom att ta itu med monopolsituationen som skapats av stora digitala aktörer som för närvarande sätter regler för sina användare och konkurrenter. Reglerna ska hindra att stora plattformar kontrollerar marknadstillträdet.
  • Reglerna ska ge en tydlighet och vägledning om hur olagligt och skadligt innehåll online ska hanteras.

Bakgrund och nästa steg

Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till en ny lag om digitala tjänster, Digital Services Act  samt om digitala marknader, Digital Markets Act, i slutet av 2020. Efter att ha nått enighet med rådet godkände parlamentet båda rättsakterna den 5 juli 2022.

Rådet förväntas godkänna lagen om digitala marknader i juli och lagen om digitala tjänster i september. För detaljer när bestämmelserna börjar gälla, vänligen se pressmeddelandet i länksektionen nedan.

Läs mer om lagen om digitala marknader och lagen om digitala tjänster