Så vill parlamentet ta itu med skadligt eller olagligt innehåll online

Ta reda på hur parlamentet motverkar skadligt eller olagligt innehåll på nätet och samtidigt skyddar yttrandefriheten.

Digital illustration of an internet cloud ©AdobeStock_vegefox.com
Digital illustration of an internet cloud ©AdobeStock_vegefox.com

EU-lagstiftning behöver anpassas till vår uppkopplade tillvaro. Därför godkände EU den 5 juli 2022 en lagstiftning för digitala tjänster, Digital Services Act. Syftet är att forma den föränderliga digitala ekonomin på EU-nivå och att fastställa standarder för resten av världen. Ett viktigt mål med lagstiftingen är att tackla hur användare ska skyddas mot skadligt eller olagligt innehåll.

Att ta bort olagligt innehåll samtidigt som rättigheter och friheter skyddas

Enligt ledamöterna räcker det inte med frivilliga åtgärder från plattformarna. De efterlyste därför tydliga EU-regler för innehållsmoderering, med tillämpning av en så kallad anmäl-åtgärdsmekanism.

Regerna ska se till att mekanismen:

  • Är effektiv – användarna ska enkelt kunna meddela mellanhänder på nätet om potentiellt olagligt innehåll på nätet så att de snabbt kan ta bort det.

  • Inte missbrukas – om innehållet flaggas eller tas bort ska berörda användare underrättas och ha möjlighet att överklaga beslut till ett nationellt tvistlösningsorgan.

  • Respektera användarnas rättigheter och friheter, såsom yttrandefrihet och informationsfrihet. Mellanhänder på internet ska avlägsna oagligt innehåll på ett omsorgsfullt, proportionerligt och icke-diskriminerande sätt. De ska inte heller avlägsna innehåll som i sig inte är olagligt.

Om användare bestrider ett beslut från plattformarna angående olagligt användargenererat innehåll, kommer de ha möjlighet att söka rättslig prövning.

Förutom att olagligt innehåll online ska avlägsnas kommer brottsbekämpande myndigheter och rättsväsendet att följa upp olaglig verksamhet. Onlineplattformar måste rapportera allvarliga brott till den berörda myndigheten.

Sätt att hantera skadligt innehåll

Ökade transparenskrav på onlineplattformar och källkritik bland användarna å andra sidan ska bidra med att minska skadligt innehåll och desinformation.

Fler valmöjligheter för användarna över vad de vill se online

Reglerna innebär stärkt kontroll över innehåll på nätet.

Strängare regler för riktad reklam, inbegripet förbud mot att samla användarinformation om minderåriga i syfte att anpassa reklam, kommer att införas. Kommissionen presenterade sitt förslag om lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader den 15 december 2020. Efter att ha slutfört förhandlingar med rådet godkändes båda lagstiftningar den 5 juli 2022.

Rådet förväntas godkänna lagen om digitala marknader i juli och lagen om digitala tjänster i september. För detaljer när bestämmelserna börjar gälla, vänligen se pressmeddelandet i länksektionen.


Läs mer: lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader