Vad är debatten om tillståndet i Europeiska unionen?

Varje år i september berättar EU-kommissionens ordförande om tillståndet  i EU för Europaparlamentet.

Tillståndet i Europeiska Unionen är ett viktigt tillfälle när parlamentet ställer kommissionen till svars. Efter att ha redogjort för kommissionens arbetsprogram för det kommande året debatterar ordföranden planerna med Europaparlamentets ledamöter.

Debatten om tillståndet i EU 2022 hölls den 14 september i Strasbourg. Du kan se hela debatten i efterhand här