Life-programmet: Mer EU-stöd för klimatåtgärder

EU har enats om att finansiera Life-programmet med en budget på 5,4 miljarder euro. Se vår video och ta reda på hur finansieringen ska stödja klimatinsatser.

I centrum för klimatinsatser

Life är det enda program på EU-nivå som är särskilt inriktat på miljön och klimatet, och programmet för åren 2021-2027 är det ambitiösaste hittills. 3,5 miljarder euro kommer att avsättas till miljöinsatser, medan 1,9 miljarder euro ska gå till klimatåtgärder. Programmet är en del av den gröna given som EU-kommissionen föreslagit.

Ta reda på mer om EU:s svar på klimatförändringarna.


Bygga kretsloppssamhället

Att bygga en renare och mer cirkulär ekonomi som återvinner och återanvänder produkter är en viktig prioritering för EU och Life-programmet spelar en central roll. Programmet stödjer omställningen till ren energi och kommer tillsammans med andra program att arbeta mot EU:s mål om att uppnå klimatneutralitet år 2050. Det syftar också till att skydda och förbättra miljön och för att stoppa och vända den minskande biologiska mångfalden.

Life-programmet är en del av EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan, som ska avsätta 30 procent till klimatinsatser. De andra programmen inbegriper Fonden för en rättvis omställning som ska hjälpa EU-regioner att ställa om till den gröna ekonomin, InvestEU som ska finansiera klimatprojekt, och Horisont Europa som ska finansiera EU-forskning och innovation inom klimatsektorn.

Programmet godkändes av Europaparlamentet i april 2021.

Mer om EU:s finansiering för klimatet