En gemensam laddare: bättre för konsumenter och för miljön

EU planerar att göra livet enklare för konsumenter och reducera avfall genom att göra USB-C till den gemensamma laddaren för smarttelefoner och andra mobila apparater.

USB Typ-C blir europeisk standard ©AdobeStock/WESTOCK
Snart kommer USB-C bli standard laddare för hela EU ©AdobeStock/WESTOCK

Vi känner alla till frustrationen över att använda olika USB-kablar för att ladda våra smarttelefoner eller kameror. EU vill göra detta till en del av det förflutna och göra livet enklare samtidigt som det elektroniska avfallet minskar. För att reda på vad förslaget om en gemensam laddare handlar om, pratade vi med Anna Cavazzini, ordförande för parlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd. Läs sammanfattningen av Facebook live intervjun.

Förslaget om en gemensam laddare

– Europaparlamentet har i 10 år drivit för en gemensam standard, så att vi inte längre behöver flera kablar utan bara en, sade hon. Den europeiska kommissionen har försökt övertyga företag genom frivilliga avtal, vilka delvis har lyckats. Dock har inte alla företag övertygats och det är därför som kommissionen har föreslagit en lagstiftning för en gemensam standard av laddare.

Vad betyder detta för konsumenter?

 Förslaget är uppdelat i två delar: ett är om gemensam standard för kablar och apparater, vilket betyder att kablar skulle bli utbytbara i framtiden. Detta är bra för konsumenter eftersom de kommer kunna ladda sina apparater med vilken kabel som helst.


Den andra delen av förslaget är att minska ihop-buntningen och trasslet med kablar.

– Om jag köper en ny telefon får jag ofta automatiskt en ny kabel. I framtiden kommer telefoner och apparater inte längre säljas tillsammans med kablar vilket kommer reducera det elektroniska avfallet. Det skulle betyda att konsumenten skulle behöva köpa kabeln separat. Men, eftersom de flesta redan har kablar, skulle det inte innebära några stora kostnader, sade Cavazzini.

När kan vi förvänta oss en gemensam laddare i EU?

En optimistisk prognos är att reglerna kommer gå i full effekt år 2024.Cavazzini hoppas att parlamentet kommer avsluta sitt arbete på förslaget och nå en överenskommelse med ministerrådet som kommer lagstifta tillsammans med parlamenten vid slutet av 2022. Sedan har medlemsländer två på sig år att genomföra lagen.


Parlamentets idéer

Även om arbetet på förslaget inte officiellt har startat i parlamentet har vissa ledamöter redan manat till att mer apparater ska inkluderas i förslaget. - kommissionens förslag inkluderar många apparater, men inte, till exempel e-läsare, sade Cavazzini. Andra ledamöter säger att lagstiftningen behöver vara anpassningsbar för framtiden och vill till exempel att kontaktlös laddning hålls i åtanke.


Kommer detta minska innovation?

 Enligt ledamöter kommer industrisektorn ofta med argumentet att en sådan lagstiftning skulle kunna minska innovation.

– Jag ser det inte, sade hon. Förslaget fastställer att om en ny standard uppkommer som är bättre än USB-C, så kan vi anpassa reglerna.


Hur kommer elektroniskt avfall minska?

Det finns många olika uppskattningar, men en siffra som ofta nämns är ungefär 1000 ton per år. Elektroniskt avfall är det snabbast växande avfallet i EU. Om vi verkligen vill driva igenom den europeiska gröna given, göra EU klimatneutralt år 2050 och hantera vårt användande av resurser, behöver vi slå till alla bromsar, svarade hon.

Bakgrund

 Efter att frågan drivit i ett årtionde av parlamentet, har kommissionen valt att presentera ett förslag om en gemensam laddare i september 2021. Det skulle göra USB-C till standardporten för smarttelefoner, kameror, hörlurar, läsplattor, högtalare och handhållna videospelskonsoler.